Tiến trình đào tạo Chuyên ngành Mạng máy tính (K67)

 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Sinh viên phải hoàn thành 130 tín chỉ, trong đó 116 tín chỉ bắt buộc, 14 tín chỉ tự chọn
 • Tiến trình đào tạo: 
  NH Học kỳ TT Tên học phần Mã học phần Số TC LT TH Học phần tiên quyết Mã học phần
  tiên quyết
  Loại tiên quyết
  (1 song hành, 2 học trước, 3 tiên quyết)
  BB/ TC Tổng số TC
  tối thiểu phải chọn
  1 1 1 Triết học Mác – Lênin ML01020 3 3 0 BB 0
  1 2 Pháp luật đại cương ML01009 2 2 0 BB
  1 3 Tin học cơ sở TH01001 3 2 1 BB
  1 4 Vật lý Cơ – Nhiệt TH01030 2 1.5 0.5 BB
  1 5 Đại số tuyến tính TH01006 3 3 0 BB
  1 6 Toán Giải tích TH01024 3 3 0 BB
  1 7 Tiếng Anh bổ trợ SN00010 1 1 0 PC

  BB

  1 8 Giáo dục thể chất đại cương GT01016 1 0,5 0,5 PC

  BB

  1 9 Giáo dục quốc phòng 1,2 QS01001,
  QS01002,

  5           PC

  BB

               
  2 10 Kinh tế chính trị Mác – Lênin ML01021 2 2 0 Triết học Mác – Lênin ML01020 2 BB 0
  2 11 Vật lý Điện – Quang TH01031 3 2 1 Vật lý Cơ – Nhiệt TH01030 2 BB
  2 12 Điện tử ứng dụng trong Tin học TH01020 2 2 0 Vật lý Điện – Quang TH01031 1 BB
  2 13 Xác suất thống kê TH01007 3 3 0 BB
  2 14 Kỹ thuật lập trình TH02034 3 2 1 Tin học cơ sở TH01001 2 BB
  2 15 Cơ sở dữ liệu TH02001 3 3 0 Tin học cơ sở TH01001 2 BB
  2 16 Toán rời rạc TH01023 3 3 0 Đại số tuyến tính TH01006 2 BB
  2 17 Tiếng Anh 0 SN00011 2 2 0 PCBB
  2 18 Giáo dục thể chất chọn 02 trong 09 HP (Điền kinh, Thể dục Aerobic, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ. Cầu lông, Cờ vua, Khiêu vũ thể thao, Bơi) Chọn 2/9 học phần GDTC: GT01017, GT01018, GT01019, GT01020, GT01021, GT01022, GT01023, GT01014, GT01015 1 0 1 PCBB
  2 19 Giáo dục quốc phòng 3,4 QS01013, QS01014 6  
  2 3 20 Tiếng Anh 1 SN01032 3 3 0 Tiếng Anh 0 SN00011 3 BB 2
  3 21 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TH02016 3 3 0 Kỹ thuật lập trình TH02034 2 BB
  3 22 Thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TH02035 1 0 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TH02016 1 BB
  3 23 Mạng máy tính TH02038 3 2.5 0.5 Tin học cơ sở TH01001 2 BB
  3 24 Truyền dữ liệu TH02042 3 3 0 Tin học cơ sở TH01001 2 BB
  3 25 Kiến trúc máy tính và Vi xử lý TH01022 3 3 0 Tin học cơ sở TH01001 2 BB
  3 26 Thiết kế giao diện web TH03209 2 1 1       TC
  3 27 Kỹ thuật số CD03633 2 1 1 Vật lý Điện – Quang TH01031 2 TC
  3 28 Quản lý môi trường MT02011 2 2 0       TC
  3 29 Kỹ năng mềm: 90 tiết (Chọn 3 trong 10  học phần, mỗi học phần 30 tiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng quản lý bản thân, Kỹ năng tìm kiếm việc làm, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng hội nhập quốc tế, Kỹ năng khởi nghiệp, Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng làm việc với các bên liên quan) KN01001/
  KN01002/
  KN01003/
  KN01004/
  KN01005/
  KN01006/ KN01007/ KN01008/ KN01009/ KN01010
  PCBB
   
  4 30 Tiếng Anh 2 SN01033 3 3 0 Tiếng Anh 1 SN01032 3 3
  4 31 Nguyên lý hệ điều hành TH02015 3 3 0 Kiến trúc máy tính và Vi xử lý TH01022 2 BB
  4 32 Lập trình hướng đối tượng TH03106 3 2 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TH02016 2 BB
  4 33 Quản trị mạng (Windows Server) TH03216 3 2 1 Mạng máy tính TH02038 2 BB
  4 34 Phân tích và thiết kế hệ thống TH02037 3 2.5 0.5 Cơ sở dữ liệu TH02001 2 BB
  4 35 Lập trình Python TH03307 3 2 1 Kỹ thuật lập trình TH02034 2 TC
  4 36 Hệ quản trị CSDL TH03005 3 2 1 Cơ sở dữ liệu TH02001 2 TC
  4 37 Phát triển web front-end TH03210 3 2 1 Tin học cơ sở TH01001 2 TC
                       
  3 5 38 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT&TT SN03039 2 2 0 Tiếng Anh 2 SN01033 2 BB 3
  5 39 Chủ nghĩa xã hội khoa học ML01022 2 2 0 Kinh tế chính trị Mác – Lênin ML01021 2 BB
  5 40 Định tuyến và chuyển mạch TH03501 3 2 1 Mạng máy tính TH02038 2 BB
  5 41 Linux và phần mềm nguồn mở TH03113 3 2 1 Nguyên lý hệ điều hành TH02015 2 BB
  5 42 Công nghệ mạng không dây TH03503 3 3 0 Mạng máy tính TH02038 2 BB
  5 43 An toàn thông tin TH02039 2 2 0 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TH02016 2 BB
  5 44 Công nghệ Điện toán đám mây TH03505 3 2.5 0.5 Mạng máy tính TH02038 2 TC
  5 45 Các hệ thống phân tán TH03506 3 2.5 0.5 Mạng máy tính TH02038 2 TC
  5 46 Phát triển web back-end TH03212 3 2 1 Lập trình hướng đối tượng TH03106 2 TC
                   
  6 47 Tư tưởng Hồ Chí Minh ML01005 2 2 0 Chủ nghĩa xã hội khoa học ML01022 2 BB 0
  6 48 Thực tập chuyên ngành TH03599 12 0 12 Quản trị mạng (Windows Server) TH03216 2 BB
  6 49 Thiết kế mạng máy tính TH03215 3 2 1 Mạng máy tính TH02038 2 BB
  6 50 Phát triển web front-end 2 TH03211 3 2 1 Phát triển web front-end TH03210 2 TC
      20            
  4 7 51 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ML01023 2 2 0 Tư tưởng Hồ Chí Minh ML01005 2 BB 6
  7 52 An ninh mạng và HĐH TH03224 3 2 1 Mạng máy tính TH02038 2 BB
  7 53 Lập trình mạng TH03217 3 2 1 Mạng máy tính TH02038 2 BB
  7 54 Công nghệ IoT hiện đại TH03504 3 2.5 0.5 Mạng máy tính TH02038 2 TC
  7 55 Giám sát mạng máy tính TH03225 3 2 1 Mạng máy tính TH02038 2 TC
  7 56 Quản trị mạng 2 (Linux) TH03507 3 2 1 Mạng máy tính TH02038 2 TC
  7 57 Phát triển web back-end 2 TH03213 3 2 1 Phát triển web back-end TH03212 2 TC
                 
  8 58 Khóa luận tốt nghiệp TH04599 10 0 10 Thực tập chuyên ngành TH03599 2 BB
  8 59 Đồ án MMT 1 TH04597 5 0 5 Thực tập chuyên ngành TH03599 2 TC 10 tín chỉ thay thế KLTN
  8 60 Đồ án MMT 2 TH04598 5 0 5 Thực tập chuyên ngành TH03599 2 TC
  Tổng số tín chỉ 130
  Tổng số tín chỉ bắt buộc 116
  Tổng số tín chỉ tự chọn 14