Ngành Công nghệ thông tin – Mũi nhọn thời kỳ 4.0

Trong kỷ nguyên công nghệ bùng nổ, công nghệ thông tin luôn giữ vững vị thế là một trong những ngành hàng đầu về nhu cầu nhân lực và tiềm năng phát triển. Vị thế này càng được củng cố trong bối cảnh thế giới bước vào thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0. Đặc biệt, ở thời kỳ Cách mạng 4.0 – mà...

Xem thêm