Thông báo về việc nộp đơn đăng ký học phần KLTN Học kỳ 2 – 2021-2022

Căn cứ theo kế hoạch thực tập Khóa luận tốt nghiệp của học kỳ 2 năm học 2021– 2022, Khoa Công nghệ thông tin thông báo những sinh viên có nguyện vọng đăng ký KLTN thực hiện như sau:

Điều kiện được làm KLTN :

+ Tiêu chuẩn được nhận khóa luận tốt nghiệp khi sinh viên đã tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ trong chương trình đào tạo và điểm trung bình chung tích lũy tại thời điểm xét ≥ 2,00. Còn từ K61 trở về trước là tích lũy tối thiểu 120 tín chỉ.

+ Đối với những sinh viên đã hoàn thành đủ số tín chỉ tích lũy bắt buộc của Chương trình đào tạo và chỉ còn 10 tín chỉ của khóa luận tốt nghiệp. Tiêu chuẩn được nhận khóa luận tốt nghiệp khi sinh viên đạt điểm tích lũy từ 1.95 trở lên.

+ Đã làm Thực tập chuyên ngành.

+ Khi đăng ký KLTN, sinh viên chỉ được đăng ký thêm <= 6 tín chỉ trong một học kỳ.

Sinh viên nộp file mềm bản word đơn đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp (theo mẫu) qua email: ttnham@vnua.edu.vn trước 16h00’ ngày 15/12/2021 

Các mẫu văn bản sinh viên tải tại đây: https://fita.vnua.edu.vn/tai-lieu-van-ban/mau-van-ban/

‘————-

Khoa CNTT.