Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Địa chỉ Văn phòng Khoa: P315, Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04) 62617701 – Fax: (04) 38276554
email: cntt@vnua.edu.vn
Website: http://www.vnua.edu.vn/khoa/fita

khoa-cntt

Gửi thông tin liên hệ:

Captcha:
4 + 12 =