Thông báo xét tuyển Học bổng đào tạo thạc sĩ tại ĐH KHKT Minh Tân – Đài Loan

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ _________________ Số: 12/TB-HTQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________________________ Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023  THÔNG BÁO V/v Học bổng đào tạo thạc sĩ tại ĐH KHKT Minh Tân – Đài Loan        ...

Xem thêm

Kế hoạch thực hiện khoá luận tốt nghiệp và thực tập chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2022-2023

Căn cứ Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực hiện Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khóa luận tốt nghiệp (KLTN). Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch thực hiện TTCN và KLTN trong học kỳ 2 năm học 2022-2023 tới các Bộ môn, Giảng viên và Sinh viên như sau: Đối với sinh...

Xem thêm

Thông báo lịch bảo vệ KLTN học kỳ 1 năm học 2022-2023

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2022-2023, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức cho sinh viên bảo về khoá luận tốt nghiệp như sau: Thời gian:  từ 7h45 phút  ngày 10/01/2023 –  11/01/2023. Danh sách chia ca:DSSV các tiểu ban Danh sach SV TIEU BAN 1- 10.01-23 Danh sach SV TIEU BAN 2 –...

Xem thêm

THÔNG BÁO

Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT,  khoa Công nghệ thông tin triển khai khảo sát online nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao với Giảng viên, Học viên cao học, và Sinh viên đại học. Thời gian khảo sát trước ngày 8/01/2023. + Với giảng viên khảo sát...

Xem thêm

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức gặp mặt sinh viên K67

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Để kịp thời nắm bắt thông tin và tình hình học tập của tân sinh viên, ngày 13 tháng 11 năm 2022, khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức gặp mặt Tân sinh viên K67 Tham dự buổi gặp mặt có sự góp mặt của Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ thông...

Xem thêm

Thông báo nộp đơn đăng ký đề tài thực hiện Thực tập chuyên ngành – HK2 năm học 2022-2023

Để chuẩn bị cho thực hiện Thực tập chuyên ngành (TTCN) trong học kỳ 2 năm học 2022-2023, Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên nộp đơn đăng ký đề tài như sau: Về cơ sở thực tập: Theo quy định về TTCN, sinh viên bắt buộc phải thực tập 6 tuần tại cơ sở (thời gian thực tập bắt...

Xem thêm