Thông báo về việc nộp đơn đăng ký học phần KLTN và đăng ký đề tài (đợt bổ sung) – HK1-2021-2022

Căn cứ theo kế hoạch thực tập Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung của học kỳ 1 năm học 2021– 2022, Khoa Công nghệ thông tin thông báo những sinh viên có nguyện vọng thực hiện KLTN đợt bổ sung thực hiện như sau: Trước 16h00 ngày 15/09/2021 gửi đơn đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp (theo mẫu) qua email:...

Xem thêm

Thông báo V/v đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BAN CTCT&CTSV Số: 61/TB-CTCT&CTSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021 THÔNG BÁO V/v đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021 Căn cứ Công văn số 1531/HVN-CTCT&CTSV ngày 01 tháng 9...

Xem thêm

Thông báo lịch bảo vệ online KLTN đợt bổ sung HK2-2020-2021

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung –  Học kỳ 2 năm học 2020-2021, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ online khóa luận tốt nghiệp như sau  Thời gian bảo vệ: 7h30’, thứ sáu, ngày 27/08/2021. Danh sách sinh viên bảo vệ tại Hội đồng 1(Download tại đây). Danh sách sinh viên bảo vệ...

Xem thêm

Nghị lực và ước mơ của nữ sinh viên khuyết tật Khoa Công nghệ thông tin

Nghị lực và ước mơ của nữ sinh viên khuyết tật Khoa Công nghệ thông tin

Em không có được ngoại hình phát triển bình thường như bao người khác nhưng em có nghị lực, sự lạc quan và những ước mơ cháy bỏng mặc dù mình là người khuyết tật. Biết vượt qua chính mình để sống, để làm cho gia đình và người thân của em luôn tự hào. Đó là những chia sẻ của em Phạm Thị Huyền Trang,...

Xem thêm

Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK1_2021-2022

Căn cứ  theo Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch làm KLTN, TTCN trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 tới các Bộ môn, Giảng viên và Sinh viên như sau: Thời gian bắt đầu...

Xem thêm

Thông báo lịch bảo vệ online KLTN, TTCN_HK2-2020-2021

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp, Thực tập chuyên ngành –  Học kỳ 2 năm học 2020-2021, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ online khóa luận tốt nghiệp, thực tập chuyên ngành như sau Đối với báo cáo TTCN. Danh sách sinh viên báo cáo tại các tiểu ban (Download tại đây) – Thời gian báo...

Xem thêm