Thông báo về việc đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp_HK2_2019-2020

Căn cứ theo Quy định dạy và học đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực tập cuối khóa, làm khóa luận tốt nghiệp. Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới những sinh viên đủ điều kiện làm KLTN  như sau: Điều kiện được làm KLTN: – Sinh viên đã  tích lũy được 80% số tín chỉ trong chương trình...

Xem thêm

Danh sách sinh viên dự kiến bị buộc thôi học năm học 2018-2019

THÔNG BÁO  Danh sách sinh viên dự kiến bị buộc thôi học năm học 2018-2019 Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ số 1368/QĐ –HVN ngày 27/5/2016 và được sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ...

Xem thêm

Danh sách sinh viên dự kiến bị cảnh báo năm học 2018-2019

THÔNG BÁO  Danh sách sinh viên dự kiến bị cảnh báo năm học 2018-2019 Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ số 1368/QĐ –HVN ngày 27/5/2016 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ số...

Xem thêm

Thông báo xét Học bổng Korcham 2019

Khoa Công nghệ thông Tin được đề xuất 01 Suất học bổng Korcham 2019 lên trường, nên những sinh viên nào đủ điều kiện trong các điều kiện sau thì phản hồi lại về khoa trước 10h00, sáng ngày 31/10 và có thể bổ sung hồ sơ sau: Điều kiện: Rèn luyện đạo đức tốt, có thành tích cao trong học tập, điểm học kỳ...

Xem thêm

Thông báo về việc tập huấn cách sử dụng Hệ thống VOYAGE cho sinh viên khóa 61

1. GIỚI THIỆU VỀ VOYAGE                                                                                                                                                                                                                VOYAGE (http://voyage.hanu.vn) là cổng thông tin...

Xem thêm

Nộp hồ sơ chế độ chính sách kỳ 1 năm học 2019-2020

           BỘ NÔNG NGHIỆP     VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM       ___________________         Số: /TB-CTCT&CTSV                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                ...

Xem thêm