Thông báo về việc đánh giá kết quả điểm rèn luyện HK2_2019-2020

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM _____________________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________ Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020                                         Kính gửi:      – Ban Chủ nhiệm các...

Xem thêm

TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Năm học 2020 – 2021)

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020-2021 được ban hành theo văn bản số: 1447/KH-HVN của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 3 tháng 9 năm 2020. Sáng ngày 28/09/2020, Ban tổ chức đã tổ chức Chương trình sinh hoạt công dân – sinh viên khóa giữa, khóa cũ của Khoa CNTT I. MỤC...

Xem thêm

Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK1_2020-2021

Căn cứ  theo Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch làm KLTN, TTCN trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 tới các Bộ môn, Giảng viên và Sinh viên như sau: Thời gian bắt đầu...

Xem thêm

Thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung_HK2_2019-2020

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung học kỳ 2 năm học 2019-2020, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp như sau: Thời gian: 8h00’, thứ sáu, ngày 14/08/2020 Địa điểm: Tiểu ban 1 tại Phòng 313B (phòng họp)  – Tầng 3 nhà hành chính, danh sách sinh viên (Download tại...

Xem thêm

Thông báo Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập chuyên ngành_ HK2_2019-2020

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp và thực tập chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2019-2020, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập chuyên ngành như sau: 1. Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Thời gian tập trung khai mạc: 8h00’, thứ tư, ngày 15/07/2020 Địa...

Xem thêm

Thông báo về việc nộp đơn đăng ký học phần, đề tài Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK1_2020-2021

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN) trong học kỳ 1 – năm học 2020-2021, Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên nộp đơn đăng ký học phần, nộp đơn đăng ký đề tài như sau: 1. Về Khóa luận tốt nghiệp: – Theo quy định về thực hiện KLTN, tất cả...

Xem thêm