Nộp hồ sơ chế độ chính sách trong kỳ 1 năm học 2021-2022

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BAN CTCT&CTSV ________________ Số: 39/TB-CTCT&CTSV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021   THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ chế độ chính sách trong kỳ 1 năm học 2021-2022   Căn cứ Nghị định...

Xem thêm

Kế hoạch thực hiện KLTN đợt bổ sung – HK1-2021-2022

Danh sách sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung (Download tại đây) Thời gian thực tập 10 tuần: Từ ngày 13/10/2021 – 22/12/2021. (Thực tập online hoặc offline do sự sắp xếp của cơ sở thực tập) Thời gian hoàn thành Sản phẩm nộp 11/11/2021   Sinh viên nộp bản mềm Đề cương thực tập và đơn xin...

Xem thêm

Thông báo chương trình gặp mặt tân sinh viên khóa 66

Khoa Công nghệ thông tin trân trọng kính mời các thầy cô giáo, cùng các bạn sinh viên và tân sinh viên K66 của Khoa tham dự online “Chương trình gặp mặt tân sinh viên K66”. Tham dự buổi gặp mặt, các bạn tân sinh viên K66  nhận được những chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong năm học đại học đầu tiên cũng như...

Xem thêm

Thông báo về việc nộp đơn đăng ký học phần KLTN và đăng ký đề tài (đợt bổ sung) – HK1-2021-2022

Căn cứ theo kế hoạch thực tập Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung của học kỳ 1 năm học 2021– 2022, Khoa Công nghệ thông tin thông báo những sinh viên có nguyện vọng thực hiện KLTN đợt bổ sung thực hiện như sau: Trước 16h00 ngày 15/09/2021 gửi đơn đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp (theo mẫu) qua email:...

Xem thêm

Thông báo V/v đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BAN CTCT&CTSV Số: 61/TB-CTCT&CTSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021 THÔNG BÁO V/v đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021 Căn cứ Công văn số 1531/HVN-CTCT&CTSV ngày 01 tháng 9...

Xem thêm

Thông báo lịch bảo vệ online KLTN đợt bổ sung HK2-2020-2021

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung –  Học kỳ 2 năm học 2020-2021, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ online khóa luận tốt nghiệp như sau  Thời gian bảo vệ: 7h30’, thứ sáu, ngày 27/08/2021. Danh sách sinh viên bảo vệ tại Hội đồng 1(Download tại đây). Danh sách sinh viên bảo vệ...

Xem thêm