Thông báo về việc nộp đơn đăng ký học phần KLTN Học kỳ 2 năm học 2022-2023

Căn cứ theo kế hoạch thực tập Khóa luận tốt nghiệp của học kỳ 2 năm học 2022– 2023, Khoa Công nghệ thông tin thông báo những sinh viên có nguyện vọng đăng ký KLTN thực hiện như sau: Sinh viên gửi đơn đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp là file scan hoặc ảnh chụp có chữ ký (theo mẫu) qua địa chỉ...

Xem thêm

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt ngày 30 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO  Kết quả xét tốt nghiệp đợt ngày 30 tháng 09 năm 2022   Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ –HVN ngày 27/5/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Căn cứ kết quả học tập và đơn xin xét tốt nghiệp...

Xem thêm

TB: V/v không tổ chức đăng ký khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung bắt đầu từ Học kỳ 1 năm học 2022-2023

Căn cứ theo Quy chế đào tạo trình độ đại học theo phương thức tín chỉ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Căn cứ theo tiến trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin của các khóa; Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến bộ môn, giảng viên và sinh viên: bắt đầu từ học kỳ 1 năm học 2022-2023 Khoa sẽ chỉ tổ chức...

Xem thêm

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng Kitano năm học 2022-2023

Năm học 2022-2023, Học bổng Kitano do công ty Điện Stanley Việt Nam tiếp tục tài trợ học bổng dành cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trong đó có hỗ trợ sinh viên Khoa CNTT 01 suất 1. Đối tượng nhận học bổng Sinh viên hệ chính quy có hoàn cảnh gia đình khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, học lực...

Xem thêm

Kế hoạch thực hiện khoá luận tốt nghiệp và thực tập chuyên ngành – HK1-2022-2023

Căn cứ Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực hiện Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khóa luận tốt nghiệp (KLTN). Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch thực hiện TTCN và KLTN trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 tới các Bộ môn, Giảng viên và Sinh viên như sau: 1. Đối với sinh...

Xem thêm

Thông báo lịch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp đợt bổ sung – HK2-2021-2022

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt bố sung học kỳ 2 năm học 2021-2022, Khoa Công nghệ thông tin thông báo như sau: Sinh viên khảo sát về hoạt động thực tập nghề nghiệp tại link sau trước 17h00’, ngày 20/07/2022:...

Xem thêm