Thông báo v/v sinh viên K65 đăng ký chuyển sang ngành Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu

  HỌC  VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Số:        /ĐH-CNTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày       tháng       năm 2020 THÔNG BÁO V/v SV K65 đăng ký chuyển sang ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu   Trong kỷ...

Xem thêm

Thông báo nộp hồ sơ chế độ chính sách trong học kỳ 1 năm học 2020-2021

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BAN CTCT&CTSV ______________ Số: 26/TB-CTCT&CTSV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________ Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020                              THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ chế độ chính sách trong kỳ 1 năm học...

Xem thêm

Thông báo chương trình gặp mặt tân sinh viên K65

Ban chủ nhiệm Khoa CNTT  trân trọng kính mời các thầy cô giáo, cùng các bạn sinh viên và tân sinh viên K65 của Khoa  tới dự Chương trình gặp mặt tân sinh viên K65. Đến với buổi gặp mặt, các bạn tân sinh viên K65 chắc chắn sẽ cảm nhận được sự đón tiếp nhiệt tình, nồng ấm từ các giảng viên, sinh viên khóa...

Xem thêm

Thông báo về việc đánh giá kết quả điểm rèn luyện HK2_2019-2020

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM _____________________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________ Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020                                         Kính gửi:      – Ban Chủ nhiệm các...

Xem thêm

TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Năm học 2020 – 2021)

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020-2021 được ban hành theo văn bản số: 1447/KH-HVN của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 3 tháng 9 năm 2020. Sáng ngày 28/09/2020, Ban tổ chức đã tổ chức Chương trình sinh hoạt công dân – sinh viên khóa giữa, khóa cũ của Khoa CNTT I. MỤC...

Xem thêm

Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK1_2020-2021

Căn cứ  theo Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch làm KLTN, TTCN trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 tới các Bộ môn, Giảng viên và Sinh viên như sau: Thời gian bắt đầu...

Xem thêm