Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt ngày 30 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO  Kết quả xét tốt nghiệp đợt ngày 30 tháng 09 năm 2022   Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ –HVN ngày 27/5/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Căn cứ kết quả học tập và đơn xin xét tốt nghiệp...

Xem thêm

Khoa công nghệ thông tin tổ chức seminar khoa học định kỳ tháng 9 năm 2022

Ngày 12/9/2022, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức thành công buổi seminar khoa học với hai chủ đề: 1) “Ứng dụng đồ họa máy tính”; 2) “Combination of Hamming distance and Entropy measure of Picture Fuzzy Sets: Case study of COVID-19 medicine selection”. Tham dự buổi seminar có sự góp mặt của các thầy/cô giảng viên khoa Công nghệ...

Xem thêm

Khoa công nghệ thông tin tổ chức nghiệm thu đề tài Sinh viên NCKH: “Nghiên cứu PHP Framerwork Lavarel và ứng dụng xây dựng phần mềm quản lý các đề tài cho khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam”.

Ngày 31/8/2022, Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện “Nghiên cứu PHP Framerwork Lavarel và ứng dụng xây dựng phần mềm quản lý các đề tài cho khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt...

Xem thêm

Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2022-2023- Dành cho khoá cũ của Khoa Công nghệ thông tin

Ngày 18 tháng 08 năm 2022, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức tuần sinh hoạt Công dân – sinh viên dành cho khoá cũ năm 2022 của Khoa Công nghệ thông tin Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên các khoá sinh viên năm 2022   Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chương trình thường niên về việc tổ...

Xem thêm

Nhóm nghiên cứu mạnh “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong nông nghiệp” – Khoa CNTT tổ chức seminar khoa học định kỳ

Ngày 29/8/2022, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức thành công buổi seminar khoa học với hai chủ đề sau:             Chủ đề 1: “Một số vấn đề về sở hữu trí tuệ và cách viết sáng chế” do PGS.TS. Nguyễn Thị Thủy trình bày.             Chủ đề 2: “Quy trình xây dựng chính sách an toàn thông tin cho...

Xem thêm

Khoa CNTT làm việc, trao đổi hợp tác với Tập đoàn NIC GROUP trong lĩnh vực phát triển phần mềm ứng dụng trong Nông nghiệp

Thứ 5 ngày 25/8 vừa qua, Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có buổi làm việc, trao đổi hợp tác cùng với Tập đoàn NIC GROUP, đặt dấu mốc đầu tiên trong hành trình hợp tác phát triển các phần mềm phục vụ Nông nghiệp giữa công ty thành viên Agrisoft và Khoa. Tham dự buổi làm việc, về...

Xem thêm