Đại hội Công đoàn Khoa Công nghệ Thông tin Nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng ngày 28/3/2023, tại Hội trường C – Nhà Hành chính  – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại hội Công đoàn Khoa Công nghệ Thông tin nhiệm kì 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tham dự Đại hội, về phía Công đoàn Học viện có sự hiện diện của TS. Nguyễn Tất Thắng  –  Chủ tịch Công đoàn Học viện, TS Nguyễn Công Tiệp – Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin và toàn thể cán bộ viên chức khoa Công nghệ Thông tin và Trung tâm tin học.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy: Hiện nay, khoa Công nghệ Thông tin và Trung tâm tin học có 54 cán bộ Công đoàn viên, số cán bộ Công đoàn Viên tham gia Đại hội là 46 CĐV, phân bố đồng đều về các lĩnh vực, ngành và chuyên ngành giảng dạy trong khoa. Chất lượng lao động, toàn thể cán bộ Công đoàn Khoa Công nghệ Thông tin luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt kết quả cao trong giảng dạy và nghiên cứu. Hàng năm các công đoàn viên cán bộ giảng dạy đã hoàn thành khối lượng giờ giảng khá lớn. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, BCH Công đoàn Khoa Công nghệ Thông tin là tổ chức chính trị – xã hội của CBVC, NLĐ; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC, người lao động; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng trong CBVC, người lao động; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn thực hiện tự chủ đại học và hội nhập quốc tế hiện nay. Công đoàn Khoa đã thể hiện rõ vai trò của mình, chủ động trong công việc theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức công đoàn Khoa thực sự là tổ chức tin cậy của công đoàn viên, đã tập hợp được lực lượng trong Khoa, là cơ sở để hoạt động công tác công đoàn Khoa thu đựợc nhiều thành tích nổi bật. Công đoàn khoa cũng đã triển khai và tổ chức tốt các hoạt động xã hội, quan tâm thăm hỏi các gia đình công đoàn viên khi đau yếu hay có việc hiếu, hỷ.  Hoạt động công đoàn đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, nhiều đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp, bằng khen, giấy khen từ Tổng liên đoàn, Công đoàn ngành và công đoàn Học viện.

Đại hội Công đoàn Khoa Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2023 – 2028 xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động, bao gồm: Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBVC trong Khoa; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ CBVC của Khoa về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; Động viên khuyến khích đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý thường xuyên tự học, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới công tác giảng dạy, quản lý nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo…

Với sự tín nhiệm cao, đại hội đã bầu 05 đồng chí vào BCH Công đoàn Khoa Công nghệ Thông tin, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam được tổ chức trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Đại hội Công đoàn khoa CNTT nhiệm kỳ 2023 – 2028