Mô tả

Tội phạm mạng ảnh hưởng đến hầuhết các nước. Để đối mặt với nó, các chuyên gia được đào tạo tốt về công nghệ máy tính tiên tiến là cần thiết. Ba nước đối tác tham gia hiện đang thiếu hụt  các nhà quản lý, kỹ thuật viên và kỹ sư để giải quyết vấn đề lớn này. Sự cần thiết của dự án phát triển giáo dục đại học trong lĩnh vực này là điều hiển nhiên. Sinh viên tốt nghiệp có trình độ cao với nền tảng nghề nghiệp hoặc chuyên nghiệp là cần thiết, như là nhân viên có kiến thức học thuật và chuyên nghiệp để đào tạo họ. Tiếp tục giáo dục để tiếp cận những phát triển mới nhất trong lĩnh vực tiên tiến này là một bắt buộc. Dự án tập trung vào phát triển chương trình giảng dạy trong lĩnh vực khoa học máy tính hoặc, cụ thể hơn, các dịch vụ bảo mật.

Cuộc khảo sát 500 công ty sẽ phân tích nhu cầu về kỹ năng cơ bản và cụ thể trong doanh nghiệp và từ đó nhu cầu đào tạo và chuyên môn cần thiết cho đào tạo bằng Cử nhân và Thạc sĩ. Sau đó sẽ liệt kê, chia nhỏ  vào chương trình giảng dạy của học kỳ và các học phần giảng dạy khác nhau. Các học phần giảng dạy sẽ là các  việc thực tế, phòng thí nghiệm làm việc, công việc cá nhân và phân bổ tín chỉECTS. Sau đó sẽ có thể thiết kế nội dung khóa học và tài nguyên giáo dục ở mỗi nước và thiết lập một trung tâm điển hình trong mỗi trường đại học hàng đầu (trung tâm tài nguyên và nền tảng công nghệ do dự án cung cấp).

Dự án dự kiến các khóa đào tạo có thể được truy cập trực tuyến. Mỗi trường đại học đối tác sẽ xây dựng hoặc điều chỉnh một không gian mạng giảng dạy trong đó tất cả các hoạt động sẽ diễn ra trên đó. Để đáp ứng linh hoạt nhu cầu của doanh nghiệp, dự án cũng sẽ xây dựng một hệ thống mô-đun bao gồm tất cả các lĩnh vực quản trị mạng và bảo mật hệ thống máy tính (10 mô-đun). Đặc biệt, chúng bao gồm các lĩnh vực sau: cơ chế mã hóa và các ứng dụng; quản trị và hệ thống an ninh mạng; kỹ thuật phần mềm ; UML và bảo mật; phát triển được chứng nhận và an toàn; ứng dụng bảo mật; thiết bị di động không dây; tổ chức và phương pháp bảo mật. Trong mỗi khu vực, 50 chuyên gia sẽ được đào tạo trong khóa học trực tuyến này.