“Đường đến thành công” – đánh thức tiềm lực ngành CNTT

Buổi đầu tiên trong chuỗi hoạt động đã diễn ra tốt đẹp. Mời các bạn sinh viên đọc tin tổng kết tại địa chỉ:

http://bachkhoa-aptech.com/tin-tuc/tin-bachkhoaaptech/tin-tuc-va-su-kien/duong-den-thanh-cong-danh-thuc-tiem-luc-nganh-cntt.htm

——————