Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Khoa Công nghệ thông tin năm 2019

Nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2018, thảo luận phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và các biện pháp xây dựng, phát triển Khoa công nghệ thông tin và Học viện, ngày 09/01, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức “Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019”.

Đến dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có đồng chí PGS.TS. Trần Hữu Cường – Đảng ủy viên; PGS.TS.Nguyễn Văn Dung – Hội đồng Học viện; PGS.TS.Lê Thị Giang – Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện; cùng đại diện các Phòng, Ban trong Học viện và toàn thể cán bộ, viên chức, công chức trong Khoa CNTT.

49346017_284766565728867_7044532967225425920_n

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy – Chủ tịch công đoàn Khoa Công nghệ thông tin đã tóm tắt nội dung dự thảo báo cáo Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của Học viện: Đánh giá kết quả thực hiện do Hội nghị CBCCVC năm 2018 đề ra, kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2018, phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

49702452_276666376340089_1136445331454558208_n

TS.Trần Đức Quỳnh – Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Công nghệ thông tin đã trình bày báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Khoa. Năm 2018 đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt quan trọng cả về công tác chính trị tư tưởng, chuyên môn và các hoạt động đoàn thể, dân chủ cơ sở. Trong đó, Khoa CNTT đã xây dựng thành công chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành an toàn thông tin và đã tuyển sinh từ K63. Khoa đã tham gia công tác quảng bá tuyển sinh của Học viện kết hợp với quảng bá tuyển sinh của Khoa. Trong năm 2018, Khoa Công nghệ thông tin là Khoa tuyển sinh đạt chất lượng tốt trong các Khoa của Học viện. Khoa đã tuyển sinh được 286 sinh viên với điểm đầu vào dựa vào kết quả thi THPT là 17. Khoa Công nghệ thông tin đã thực hiện 04 đề tài cấp Học viện, 01 đề tài Việt Bỉ (10000 euros), tham gia 04 đề tài Nafosted, 01 đề tài AFORS-USA. Khoa cũng đã tổ chức nghiệm thu 02 đề tài Học viện, công bố 02 bài báo trong nước và 20 bài báo quốc tế (06 bài trên có trong danh mục ISI-Scopus), tổ chức được 36 seminar cấp khoa (25 seminar được trình bày bởi các thành viên nhóm NCM), đề xuất 01 đề tài cấp Bộ và 01 đề tài cấp Quốc gia, được phê duyệt 02 đề tài Trọng điểm cấp Học viện, 06 đề tài cấp Học viện, tổ chức 01 Hội nghị khoa học cấp Quốc gia và 01 Hội nghị cấp Học viện. Nhìn chung, các hoạt động của Khoa đã được Học viện  ghi nhận và đánh giá cao, góp phần to lớn vào việc nâng cao uy tín và quảng bá hình ảnh của Học viện đối với xã hội. Về cơ bản Khoa đã thực hiện tốt nội dung nhiệm vụ do Hội nghị CBCCVC năm 2018 đề ra.

49946558_615534018865033_8031825118260887552_n

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, TS.Trần Đức Quỳnh cũng nêu ra những tồn tại, hạn chế cơ bản ở các lĩnh vực nêu trên và cần phải khắc phục trong năm học tiếp theo. Hội nghị đã thẳng thắn thảo luận, các ý kiến góp ý về các vấn đề liên quan đến công tác: Đào tạo, Tài chính, Khoa học công nghệ, Tổ chức cán bộ.

49664817_352291452231591_8548869134077657088_n

Hội nghị đã nghe lãnh đạo các Ban Tài chính và Kế toán, Tổ chức cán bộ giải trình một số vấn đề liên quan. Những vấn đề cần phải bàn thảo kỹ càng, lãnh đạo các Ban hứa sẽ đưa ra câu trả lời trong thời gian sớm nhất.

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã bầu ra 08 Đại biểu tham dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của Học viện và thông qua Biên bản Hội nghị năm 2019 . Phát huy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị đã kêu gọi toàn thể CBCCVC trong Khoa đoàn kết chặt chẽ, thi đua lao động sáng tạo để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.