HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC 2019-2020, KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nhằm tổng kết tình hình hoạt động của Khoa, nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH, tăng cường sự giúp đỡ sinh viên trong học tập, cuộc sống và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020, ngày 13/08/2019, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức thành công “Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019”

Tham dự hội nghị có Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin, Chi ủy, Đoàn thanh niên, Công đoàn, cùng toàn thể cán bộ Khoa Công nghệ thông tin.

TS. Phạm Quang Dũng – Phó Trưởng khoa phụ trách đã báo cáo tổng kết năm học 2019-2020, theo đó:

Trong năm học vừa qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng dưới sự chỉ đạo và quan tâm sát sao của Ban Chủ nhiệm Khoa CNTT, Chi ủy và sự đoàn kết nỗ lực của  toàn thể cán bộ trong Khoa, năm học  2018 – 2019 đã có bước phát triển tích cực, thu được nhiều kết quả nổi bật:

I. VỀ LĨNH VỰC ĐÀO TẠO:

–         Bậc Đại học: (Tổng có 17 lớp, 1027 sinh viên) Hiện có 1 ngành CNTT, 7 chuyên ngành (4 hướng tiêu chuẩn, 3 hướng nghề nghiệp), trong đó 6 chuyên ngành có sinh viên. Bắt đầu đào tạo chuyên ngành An toàn thông tin.

–         Bậc Cao học:  (03 học viên, kết hợp học tại Học viện Quản lý giáo dục): có 1 chuyên ngành CNTT

–         Luyện thi Olympic toán toàn quốc: có 1 SV đạt giải ba môn Đại số

II. VỀ NCKH VÀ HTQT

Công bố 31 bài báo khoa học: 25 bài quốc tế (trong đó 9 bài ISI và Scopus) và 06 bài trong nước, 16 báo cáo tham luận hội thảo quốc gia, quốc tế. Tổ chức 02 hội thảo, tổ chức 50 seminar cấp khoa, chủ trì 02 đề tài cấp Học viện trọng điểm, 11 đề tài cấp Học viện và 05 đề tài SVNCKH; tham gia 04 đề tài Nafosted, 01 đề tài Việt Bỉ, 01 đề tài AFORS-USA,

III. VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

Cán bộ, viên chức của Khoa đã tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên do Học viện tổ chức, duy trì các hoạt động kết nối các thế hệ GV: Gặp mặt đầu năm, du xuân, nghỉ mát hè, 8/3…LCĐ Khoa tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Khoa CNTT.

z1493500863242_c6a5a6d70db8277e5789a419f35b27c7

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được thì Khoa cũng nhận thấy một số những hạn chế cần khắc phục như: Sự quan tâm, hỗ trợ, giám sát của Khoa đối với sinh viên chưa đủ sát sao. Tỉ lệ sinh viên TB, yếu, kém, bỏ học cao, năng lực nghiên cứu tập trung vào một số rất ít người…

z1493500864326_f010fd854bc298bb5c39c2739b9f3c4f

Qua đó, Hội nghị cũng xác định kế hoạch, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho năm học 2019-2020: Tiếp tục duy trì giá trị truyền thống đoàn kết, dân chủ, phát triển Khoa về mọi mặt, từng bước tăng phúc lợi cho cán bộ, khắc phục tốt các hạn chế còn tồn tại, nhằm xây dựng Khoa Công nghệ thông tin ngày càng ổn định, đoàn kết và tiến bộ trong tương lai. Cụ thể:

– Mở 01 ngành đào tạo quốc tế, 01 ngành đào tạo liên ngành, Tăng cường sự giúp đỡ sinh viên trong học tập, cuộc sống.

– Đẩy mạnh hoạt động NCKH để hoàn thành định mức các gói công việc của nhóm nghiên cứu mạnh.

– Mở rộng mạng lưới, kết nối với các tổ chức, cá nhân ngoài khoa.

– Hoàn thành nốt các gói công việc của Dự án LMPI hợp tác với Châu Âu.

– Liên kết với các trường đại học nước ngoài để mở ngành đào tạo về CNTT quốc tế/chất lượng cao.

– Triển khai các đề tài/dự án theo đặt hàng của Học viện…