Khoa CNTT giao đề tài khoá luận tốt nghiệp & thực tập chuyên ngành – HK1-23-24

Khoa Công nghệ thông tin thông báo danh sách giao đề tài khoá luận tốt nghiệp và thực tập chuyên ngành – HK1-2023-2024 như sau:

  1. SV xem danh sách giao đề tài KLTN (tại đây), TTCN (tại đây). SV kiểm tra kỹ các thông tin và phản hồi lại sai sót nếu có qua email: ttnham@vnua.edu.vn trước ngày 09/08/2023.
  2. Những SV chưa nộp giấy xác nhận cơ sở thực tập, khẩn trương nộp về văn phòng khoa (phòng 316 tầng 3 nhà hành chính) trước ngày 09/08/2023. Sau thời gian trên SV không nộp, khoa sẽ loại khỏi danh sách và không có tên trong quyết định giao đề tài.
  3. Những SV chưa tìm được giảng viên hướng dẫn, khoa đã phân công GVHD theo danh sách giao đề tài, SV khẩn trương liên hệ tới GVHD để chốt tên đề tài trước ngày 09/08/2023.

‘————————

Khoa CNTT.