Thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và báo cáo Thực tập chuyên ngành- HK2-2021-2022

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp và thực tập chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2021-2022, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập chuyên ngành như sau:

  1. Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Thời gian: 7h45’, thứ tư ngày 29 tháng 06 năm 2022

Địa điểm:

Hội đồng 1 tại Phòng 313B  – Tầng 3 nhà hành chính, danh sách sinh viên (Download tại đây).

Hội đồng 2 tại Phòng 302  – Tầng 3 nhà hành chính, danh sách sinh viên (Download tại đây)

Hội đồng 3 tại Phòng 306 – Tầng 3 nhà hành chính, danh sách sinh viên (Download tại đây).

  1. Báo cáo thực tập chuyên ngành (Báo cáo từ ngày 30/6-1/7/2022)

Thời gian: 7h45’, từ ngày 30/6-1/7/2022. Danh sách chia ca (Download tại đây)

Địa điểm:

Hội đồng 1 tại Phòng 313B  – Tầng 3 nhà hành chính

Hội đồng 2 tại Phòng 302  – Tầng 3 nhà hành chính

Lưu ý:  Mỗi sinh viên/nhóm sinh viên báo cáo trong khoảng 20 phút (gồm cả chạy demo chương trình).

Để chuẩn bị cho buổi lễ diễn ra tốt đẹp, yêu cầu trang phục: nam áo sơ mi trắng và quần tối màu, nữ áo dài.