Thông báo mở lớp học Lập trình C/C++ miễn phí

HỌC  VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  23 /ĐH-CNTT

                 Hà Nội, ngày 08 tháng  01 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v Mở lớp học Lập trình C/C++ miễn phí

 

Lập trình C/C++ là ngôn ngữ lập trình cơ bản nhất và là nền tảng của các ngôn ngữ lập trình bậc cao như Java, JavaScript và C#. Nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng lập trình C/C++ cần thiết mà các công ty phần mềm đang yêu cầu hiện nay, Khoa Công nghệ thông tin kết hợp với Công ty Cổ phần giáo dục Zent Education mở 1 lớp “Học Lập trình C/C++ miễn phí” với số lượng chỉ từ 20-30 sinh viên, do Giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế tại Công ty phụ trách giảng dạy.

Tham gia khóa học bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình C/C++. Đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu khi tham gia và phát triển vào các dự án thực tế. Sau khóa học, sinh viên có khả năng tự hoàn thành 01 project quản lý: quản lý bán hàng, quản lý sinh viên, quản lý điểm…

  1. Nội dung chi tiết khóa học (học lý thuyết kết hợp với thực hành)

Buổi 1: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình các phần mềm cần thiết, tổng quan về ngôn ngữ lập trình C/C++

Buổi 2: Cấu trúc điều khiển

Buổi 3: Hàm và mảng

Buổi 4: Xử lý chuỗi và file IO

Buổi 5: Phân tích và thiết kế ứng dụng

Buổi 6: Hoàn thành project cuối khóa và bảo vệ

   2. Giáo viên

Anh Vũ Văn Thương: Tốt nghiệp ĐH Bách Khoa Hà Nội. Học bổng toàn phần tại Chonnam National University – Hàn Quốc. Từng làm việc tại VNPT Epay, A2M – (Daejeon – Hàn Quốc)…Có kinh nghiệm phân tích và thiết kế hệ thống các dự án lớn: 7+ năm kinh nghiệm. Giảng dạy các môn về lập trình: PHP, Java, PTTKHT tại Zent Coding School. Admin Group Lập trình C/C++

  1. Chương trình khóa học

Thời gian dự kiến mở lớp: 18h00’, thứ 4 ngày 20/01/2021

Địa điểm: Phòng máy Khoa CNTT – HVNNVN

Chương trình khóa học: 06 buổi, mỗi tuần 2 buổi, mỗi buổi 2,5 tiếng.

  1. Chi phí tham gia

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY MIỄN PHÍ

Sinh viên đóng phụ phí: 200.000VNĐ dùng để chi tiền điện, in ấn tài liệu học, học bổng cuối khóa dành cho các sinh viên có thành tích xuất sắc…

Nhằm đảm bảo sinh viên học nghiêm túc trong khóa học, đạt hiệu quả cao, sinh viên đóng tiền đặt cọc: 300.000VNĐ. Sau khi hoàn thành khóa học sẽ được trả lại tiền đặt cọc nếu sinh viên đi học có ý thức tốt do Giáo viên đánh giá. Sinh viên không tham gia học đầy đủ các buổi học thì sẽ không được trả lại tiền đặt cọc.

Sinh viên đóng tiền phụ phí và đặt cọc tại Phòng 316 – Văn phòng khoa – Tầng 3 – Nhà hành chính từ ngày 11/01/2021 đến ngày 18/01/2021.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VPK CNTT, VT.

                    PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

 

                                

                            TS. PHẠM QUANG DŨNG

Mọi chi tiết xin liên hệ:

C.Nhâm – Số điện thoại: 02462617701 . Email: ttnham@vnua.edu.vn