Ngành Khoa Học Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Ra Trường Làm Gì ?

Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đã và sẽ là những lĩnh vực chi phối đời sống việc làm của con người trong thời công nghệ phát triển 4.0. Chúng ta đã và đang ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống, từ công nghệ đến y tế, từ cuộc sống hàng ngày đến những chiến lược kinh doanh

Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo là gì?

Dữ liệu được coi là “đầu vào” của làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0. Mọi lĩnh vực trong xã hội, từ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, y tế đến hoạch định chính sách của Nhà nước, muốn nâng cao hiệu quả hoạt động cần phải có các dự báo tốt và kèm theo đó là một chiến lược tốt. Những thông tin này nằm chính trong những kho dữ liệu, nếu không có các chuyên gia với chuyên môn phù hợp để khai thác thì vẫn mãi ngủ yên.

Trí tuệ nhân tạo – AI (Artificial Intelligence) là một trong những ngành trụ cột quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Việt Nam được nhận định cũng không đứng ngoài hướng phát triển này.  Trí tuệ nhân tạo có thể được định nghĩa như một ngành của khoa học máy tính liên quan đến việc tự động hóa các hành vi thông minh. Trí tuệ nhân tạo có thể xử lý dữ liệu ở mức rộng lớn hơn, quy mô hơn, hệ thống, khoa học và nhanh hơn so với con người.

2 lĩnh vực này (KHDL&TTNT) cùng kết hợp với nhau sẽ giúp quá trình thông minh hóa các hệ thống sản xuất, cũng đòi hỏi một nguồn nhân lực trình độ cao, với kỹ năng chuyên gia trong thiết kế xây dựng các hệ thống khai thác, xử lý dữ liệu… cũng như phát triển những hệ thống trí tuệ nhân tạo.

 

Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo học gì?

Chương trình học sẽ cũng cấp cho sinh viên
+ Nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc về quản lý dữ liệu
+ Xử lý và phân tích dữ liệu lớn (Big Data), kiến thức chuyên ngành sâu và rộng về KHDL và hệ thống thông tin
+ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các thuật toán liên quan đến trí tuệ nhân tạo, blockchain
+ Thành thạo các ngôn ngữ lập trình Python, Java, NodeJS, MySQL…
+ Sinh viên thực hành, làm đồ án liên quan thiết kế, phát triển và tích hợp hệ thống thông tin cho các ứng dụng kỹ thuật liên quan đến phân tích dữ liệu lớn, giải quyết các vấn đề cụ thể về kỹ thuật, xã hội và kinh tế.
+ Kiến thức về hội nhập, khởi nghiệp
+ Sinh viên được thực tập tại doanh nghiệp CNTT từ năm thứ 3

Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm gì? làm ở đâu?

Sinh viên tốt nghiệp ngành KHDL&TTNT có cơ hội việc làm đa dạng như:
+ Kỹ sư phát triển ứng dụng AI. Chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo,

+ Kỹ sư dữ liệu, Phân tích kinh doanh…Làm việc tại các đơn vị, bộ phận chuyên về CNTT, tại công ty công nghệ, Công ty viễn thông, Doanh nghiệp sản xuất.

+ Đảm nhiệm các công việc chuyên sâu về khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực như: Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với nhiều quy mô khác nhau, Sản xuất thông minh, Đô thị thông minh, Xây dựng và phát triển các hệ thống thông minh, …

+ Khởi nghiệp và nghiên cứu phát triển các hệ thống thông minh, ứng dụng phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phục vụ đời sống xã hội.

+ Tiếp tục học và nghiên cứu về công nghệ tại các Viện nghiên cứu, phòng nghiên cứu chuyên sâu
Hiện cả Việt Nam và thế giới đang rất “khát” nguồn nhân lực này nên từ 5-7 năm tới sinh viên tốt nghiệp ngành này hoàn toàn không phải lo lắng về việc làm. Mức lương của kỹ sư ngành này có thể nhận được mức lương lên tới 6.000 USD/ tháng tại các doanh nghiệp nước ngoài.

Năm 2021 Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh và đào tạo ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo. Là một trong những trường đại học trọng điểm quốc gia, ngôi trường có bề dày truyền thống lịch sử