Sơ bộ kết quả đánh giá rèn luyện cấp Khoa

Tổ công tác sinh viên Khoa Công nghệ thông tin thông báo kết quả đánh giá điểm rèn luyện cấp Khoa (Tại đây).

Lớp trưởng, bí thư các lớp thông báo cho các bạn trực tiếp vào web kiểm tra điểm rèn luyện của mình. Nếu có gì sai sót, cần điều chỉnh các bạn liên lạc qua lớp trưởng hoặc trực tiếp gửi email cho cô nguyenbichthuy@vnua.edu.vn. hoặc SMS đến  098.336.4060 cô sẽ kiểm tra lại.

Hạn cuối là ngày 3/4 Cô sẽ gửi điểm lên Học viện và không giải quyết trường hợp nào nữa.

——————

Tổ công tác sinh viên Khoa CNTT.