Mẫu văn bản

 

STT Tên văn bản Định dạng

Link download

1.      Các mẫu văn bản về Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập chuyên ngành

1

Mẫu phiếu đăng kí đề tài thực tập chuyên ngành
Word tai-ve

2

Mẫu phiếu đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp

Word

tai-ve

3

Mẫu phiếu đăng kí đề tài thực tập tốt nghiệp

Word

tai-ve

4

 Giấy xác nhận của đơn vị thực tập

Word

tai-ve

5

 Mẫu đề cương thực tập chuyên ngành

Word

tai-ve

6

  Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp

Word

tai-ve

7

Mẫu báo cáo tiến độ thực tập chuyên ngành

Word

tai-ve

8

Mẫu báo cáo tiến độ thực tập tốt nghiệp

Word

tai-ve

9

Mẫu viết Khóa luận tốt nghiệp

Word

tai-ve

10

Phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập đối với sinh viên thực tập tại đơn vị

Word

tai-ve

11

Phiếu nhận xét thực tập cơ sở

Word

tai-ve

12

Đơn xin thay đổi tên đề tài/ tên cơ sở thực tập

Word

tai-ve
2.      Các mẫu về chế độ chính sách xã hội
1 Đơn xin miễn giảm học phí, đơn xin trợ cấp xã hội Word tai-ve
3. Các mẫu về tốt nghiệp
1 Đơn đề nghị xét tốt nghiệp sớm Word tai-ve
2 Đơn đề nghị hoãn xét tốt nghiệp Word tai-ve
3 Đơn xin thôi học Word tai-ve
4 Đơn xin tạm nghỉ học Word tai-ve
5 Đơn xin tiếp tục hoàn thành khóa học Word tai-ve
6 Giấy thanh toán ra trường Word tai-ve
4. Các mẫu khác
1 Đơn xin chuyển chuyên ngành Word tai-ve
2 Đơn đề nghị hoãn thi Word tai-ve
3 Đơn đề nghị rút học phần đã đăng ký Word tai-ve
4 Đơn xin chuyển lịch thi Word tai-ve
5 Đơn xin phúc khảo bài thi Word tai-ve

[:]