Thông báo chương trình “Xu hướng hiện đại trong tự động hóa doanh nghiệp”

Với mục đích giới thiệu cho sinh viên của khoa nắm được các xu hướng công nghệ trong ngành CNTT, xu hướng hiện đại trong tự động hóa doanh nghiệp và kỹ năng tìm việc làm tại các doanh nghiệp. Khoa CNTT có mời đại diện phía doanh nghiệp là Công ty TNHH 1C Việt Nam diễn giả cho chương trình “Xu hướng hiện đại trong tự động hóa doanh nghiệp”:
Thời gian: 14h00′, thứ bẩy ngày 10 tháng 04 năm 2021
Địa điểm: Hội trường A
Thành phần: BCN Khoa, trưởng BM CNPM, các giảng viên và sinh viên từ K61-K65
Khách mời doanh nghiệp: Công ty TNHH 1C Việt Nam
Đề nghị tất cả sinh viên tham dự đầy đủ, đúng giờ./.
Trân trọng!