Thông báo đăng ký nhóm làm đề tài Thực tập chuyên ngành – HK1-2022-2023

Để chuẩn bị cho thực hiện Thực tập chuyên ngành (TTCN) trong học kỳ 1 năm học 2022-2023, Khoa Công nghệ thông tin thông báo như sau:
pharmacy
buy prednisone without prescription
buy lyrica without prescription
buy pepcid without prescription

  • Với mục đích Khoa có cơ sở căn cứ xác định hướng đề tài cho học kỳ 1 năm học 2022-2023, những sinh viên có nguyện vọng đăng ký học phần Thực tập chuyên ngành/thực tập chuyên ngành CNTT 1/thực tập chuyên ngành CNTT 2 liên hệ nhóm để làm cùng đề tài (mỗi nhóm từ 3-4sv). Sinh viên đăng ký nhóm tại link sau trước 17h00’, ngày 13/06/2022: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft7SmZ1nywud3rqJJ8sFcKqaKxXJB7FMtnFR-AmzcFmwpNfw/viewform .
  • Ngoài việc đăng ký nhóm tại link, khi có lịch đăng ký online của Học viện sinh viên cần phải đăng ký trên hệ thống.
  • Sinh viên chủ động tìm địa điểm thực tập là các công ty làm về lĩnh vực CNTT. Thời gian dự kiến thực tập 6 tuần từ ngày 15/08/2022.
  • Điều kiện đăng ký thực tập chuyên ngành: Đối với sinh viên từ khóa 62: Điều kiện làm Thực tập chuyên ngành CNTT1: Tính điểm đến hết học kỳ 1 năm học 2021-2022 khi sinh viên đã tích lũy đủ tối thiểu 54 tín. Điều kiện thực tập chuyên ngành CNTT2, thực tập chuyên ngành CNPM, thực tập chuyên ngành HTTT, ATTT: Tính điểm đến hết học kỳ 1 năm học 2021-2022 khi sinh viên đã tích lũy đủ tối thiếu 72 tín chỉ.