BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________

Số: 987/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Gia hạn thời gian nộp ý tưởng khoa học/khởi nghiệp trong học sinh trung học phổ thông

Căn cứ Kế hoạch số 747/KH-HVN ngày 02 tháng 5 năm 2024 về việc tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khoa học/khởi nghiệp trong học sinh trung học phổ thông chào mừng Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam và Tháng Khoa học công nghệ VNUA năm 2024, trên cơ sở nắm bắt nguyện vọng của học sinh THPT, Học viện Nông nghiệp Việt Nam quyết định gia hạn thời gian nộp ý tưởng khoa học/khởi nghiệp trong học sinh trung học phổ thông đến 17h00 ngày 15/6/2024. Học viện dự kiến công bố kết quả vào ngày 22/6/2024.

Học viện nhận đề xuất ý tưởng đến từ tất cả các lĩnh vực: nông nghiệp (chăn nuôi, thú y, thủy sản, nông học…); kinh doanh, kinh tế (kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh…); công nghệ (công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học…); khoa học xã hội (xã hội học, luật học, ngôn ngữ Anh…); tài nguyên môi trường (khoa học đất, quản lý đất đai, khoa học môi trường); kỹ thuật điện, điện tử, cơ khí (công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ khí…).

Cá nhân hoặc nhóm có tối thiểu 03 học sinh xây dựng bản đề xuất ý tưởng (theo mẫu) và gửi về Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo một trong ba cách:  (1) Gửi bản đề xuất vào email: qhcc-htsv@vnua.edu.vn; (2) Nộp trực tiếp bản đề xuất tại Trung tâm Quan hệ Công chúng và Hỗ trợ Sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; (3) Chuyển phát nhanh bản đề xuất về địa chỉ: Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

Tham gia Cuộc thi ý tưởng khoa học công nghệ/khởi nghiệp, học sinh có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng hấp dẫn gồm: Giấy khen của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và tiền thưởng (01 giải nhất: 5.000.000 đồng; 02 giải nhì: 3.000.000 đồng/1 giải; 03 giải ba: 2.000.000 đồng/1 giải; 10 giải khuyến khích: 1.000.000/1 giải). 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

SĐT: 024.6261.7578/0961.926.639/0961.926.939

Website: www.vnua.edu.vnhttp://tuyensinh.vnua.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/tuyensinhvnua.edu.vn

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Đảng ủy Học viện (để b/c);

– Sở GD&ĐT các tỉnh (để ph/h);

– Trường THPT (để ph/h);

– Lưu: VT, CTCT&CTSV, QHCC&HTSV, KHCN.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Văn Cường