Thông báo kế hoạch bảo vệ online KLTN đợt bổ sung – HK1 – 2020-2021

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung học kỳ 1 năm 2020-2021, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ online khóa luận tốt nghiệp như sau:   

  • Cán bộ hỗ trợ hội đồng sẽ tạo nhóm trên lịch MS Teams và add các sinh viên tại hội đồng, danh sách sv xem tại đây, sinh viên kiểm tra lịch trên MS Teams từ ngày 17/05/2021
  • Thời gian bảo vệ: 8h30′, ngày 19/05/2021. Sinh viên vào MS Teams trước 15 phút để chuẩn bị.
  • Sinh viên gửi file mềm qua email: ttnham@vnua.edu.vn trước 17h00′, ngày 14/05/2021 gồm: bản Word báo cáo+ bản chụp phiếu nhận xét cơ sở thực tập (có dấu)+ bài trình bày bằng PowerPoint.  Tiêu đề thư ghi rõ: Nộp báo cáo_KLTN…Nội dung thư ghi rõ: Họ tên, mã sinh viên
  • Sinh viên KLTN sẽ nộp bản cứng màu đỏ tại văn phòng khoa khi có lịch thông báo đi học tại trường (lưu ý khoa sẽ chỉ công nhận điểm khi sinh viên hoàn thành nộp bản cứng).

Trân trọng!