Thông báo lịch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp đợt bổ sung – HK2-2021-2022

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt bố sung học kỳ 2 năm học 2021-2022, Khoa Công nghệ thông tin thông báo như sau:

  1. Sinh viên khảo sát về hoạt động thực tập nghề nghiệp tại link sau trước 17h00’, ngày 20/07/2022: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0AwrXZb3ijhUqYDosHnnnX27B_7o2LZXCwk8rJhBYBRdqnw/viewform
  2. Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Thời gian: 7h45’, thứ năm ngày 21 tháng 07 năm 2022

Địa điểm:

Hội đồng 1 tại Phòng 313 – Tầng 3 nhà hành chính, danh sách sinh viên (Download tại đây).

Hội đồng 2 tại Phòng 306 – Tầng 3 nhà hành chính, danh sách sinh viên (Download tại đây).

Lưu ý:  Mỗi sinh viên/nhóm sinh viên báo cáo trong khoảng 20 phút (gồm cả chạy demo chương trình).

Để chuẩn bị cho buổi lễ diễn ra tốt đẹp, yêu cầu trang phục: nam áo sơ mi trắng và quần tối màu, nữ áo dài.