Thông báo lịch bảo vệ online KLTN, TTCN_HK2-2020-2021

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp, Thực tập chuyên ngành –  Học kỳ 2 năm học 2020-2021, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ online khóa luận tốt nghiệp, thực tập chuyên ngành như sau

  1. Đối với báo cáo TTCN. Danh sách sinh viên báo cáo tại các tiểu ban (Download tại đây)

Thời gian báo cáo: 7h30’, thứ năm, ngày 05/08/2021.

Sinh viên soạn slide báo cáo bằng PowerPoint, trình bày báo cáo trong thời gian  khoảng 20 phút (gồm cả chạy demo chương trình).

– Cán bộ hỗ trợ các hội đồng sẽ tạo nhóm trên lịch MS Teams và add các sinh viên tại các hội đồng, sinh viên kiểm tra lịch trên MS Teams từ ngày 04/08/2021.

– Sinh viên gửi file mềm qua email: ttnham@vnua.edu.vn trước 17h00′, ngày 01/08/2021 gồm: bản Word báo cáo+ bản chụp phiếu nhận xét cơ sở thực tập (có dấu). Tất cả các file nén vào file .Zip hoặc .RAR, lưu tên file: Ho ten_masv_bao cao TTCN_HD…

Lưu ý: Tiêu đề thư ghi rõ: Nộp báo cáo_TTCN_HD…(Nếu hội đồng 1 ghi HD1, nếu hội đồng 2 ghi HD2, nếu hội đồng 3 ghi HD3). Nội dung thư ghi rõ: Họ tên, mã sinh viên.

  1. Đối với bảo vệ KLTN. Danh sách sinh viên bảo vệ tại các hội đồng (Download tại đây)     

Thời gian bảo vệ: 7h30’, thứ sáu, ngày 06/08/2021.

– Sinh viên soạn slide báo cáo bằng PowerPoint, trình bày báo cáo trong thời gian  khoảng 20 phút (gồm cả chạy demo chương trình).

– Cán bộ hỗ trợ các hội đồng sẽ tạo nhóm trên lịch MS Teams và add các sinh viên tại các hội đồng, sinh viên kiểm tra lịch trên MS Teams từ ngày 04/08/2021.

– Sinh viên gửi file mềm qua email: ttnham@vnua.edu.vn trước 17h00′, ngày 01/08/2021 gồm: bản Word báo cáo+ bản chụp phiếu nhận xét cơ sở thực tập (có dấu). Tất cả các file nén vào file  .Zip hoặc .RAR, lưu tên file: Ho ten_masv_bao cao KLTN_HD…

Lưu ý: Tiêu đề thư ghi rõ: Nộp báo cáo_KLTN_HD…(Nếu hội đồng 1 ghi HD1, nếu hội đồng 2 ghi HD2). Nội dung thư ghi rõ: Họ tên, mã sinh viên.

  • Sinh viên KLTN sẽ nộp bản cứng màu đỏ tại văn phòng khoa khi có lịch thông báo đi học tại trường.