Thông báo lịch thu bài thu hoạch chính trị đầu khóa của sinh viên K58

Thời gian:  buổi sáng ngày thứ Năm, 26/09/2013

Yêu cầu: bài thu hoạch làm đúng theo quy định của nhà trường.

– Lớp trưởng tập hợp bài và xếp theo thứ tự danh sách lớp, cho các bạn đã nộp bài ký tên vào danh sách lớp. Chú ý loại bỏ những bài làm không hợp quy cách.

– Lớp trưởng nộp toàn bộ bài của lớp mình về cho Cô Hoàng Thị Hà – Bộ môn Công nghệ phần mềm (đt: 0916.893.835) kèm theo danh sách ký nộp.

Bài thu hoạch chính trị sẽ được chấm điểm. Sinh viên nào trượt sẽ phải học lại trong năm học.

Khoa CNTT.

Thông báo lịch thu bài thu hoạch chính trị đầu khóa của sinh viên K58