Thông báo nộp đơn đăng ký học phần và đề tài KLTN (đợt bổ sung) – HK2-2021-2022

Căn cứ theo kế hoạch thực tập Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đợt bổ sung của học kỳ 2 năm học 2021– 2022, Khoa Công nghệ thông tin thông báo những sinh viên có nguyện vọng thực hiện KLTN đợt bổ sung thực hiện như sau:

  1. Trước 16h00 ngày 20/02/2022 gửi đơn đăng ký học phần KLTN (theo mẫu) qua email: ttnham@vnua.edu.vn.
  2. Sinh viên chủ động liên hệ với Giảng viên hướng dẫn đề thống nhất tên đề tài và chủ động tìm cơ sở thực tập. Khoa chỉ đồng ý cho sinh viên làm KLTN đã đủ điều kiện và đã tìm được cơ sở để thực tập.
  3. Sinh viên phải nộp đơn đăng ký học phần KLTN theo đúng lịch trên. Sau đó trước ngày 28/02/2022 nộp đơn đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp bản word không cần chữ ký và giấy xác nhận cơ sở thực tập theo mẫu có chữ ký + dấu công ty. Hình thức nộp: Nộp qua MS Teams , khoa sẽ tạo nhóm  và tạo phần bài tập khi có danh sách sinh viên đăng ký.

Điều kiện được đăng ký KLTN: 

+ Từ K62 sinh viên đã tích lũy 100 tín chỉ trong chương trình đào tạo và điểm trung bình chung tích lũy tính đến điểm trên hệ thống ngày 14/02/2022  ≥ 2,00.

+ Đối với những sinh viên đã hoàn thành đủ số tín chỉ tích lũy chỉ còn duy nhất học phần khóa luận tốt nghiệp thì điểm tích lũy >=1.95.

+ Đã hoàn thành xong Thực tập chuyên ngành.

+ Trong học kỳ 2-2021-2022 đã đăng ký <= 6 tín chỉ.

Các mẫu văn bản sinh viên tải tại đây: https://fita.vnua.edu.vn/tai-lieu-van-ban/mau-van-ban/