THÔNG BÁO tuyển dụng hợp đồng lao động, vị trí Trợ lý đào tạo Sau đại học, Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

—————————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————————————————–

Số: 03/TB-CNTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022

 

            THÔNG BÁO

                      về việc tuyển dụng hợp đồng lao động

             

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển dụng 01 hợp đồng lao động làm việc tại Khoa Công nghệ thông tin, vị trí Trợ lý đào tạo Sau đại học, Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế (SĐH, KHCN&HTQT)

YÊU CẦU CHUNG

 1. Là người mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.
 2. Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự tuyển.
 3. Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.
 4. Có đơn đăng ký dự tuyển.
 5. Có lý lịch rõ ràng.
 6. Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.
 7. Không nói ngọng, không nói lắp, không có dị tật, thể hình cân đối.

YÊU CẦU RIÊNG

 1. Tốt nghiệp thạc sĩ trở lên.
 2. Thông thạo tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên môn.
 3. Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 4. Có chứng chỉ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
 5. Có mong muốn gắn bó với Khoa Công nghệ thông tin và Học viện lâu dài.

–   Ưu tiên: Có bằng Đại học hoặc Cao học ngành CNTT, Có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp cũng như trao đổi chuyên môn, có kinh nghiệm viết, dịch tiếng Anh tốt, có kinh nghiệm làm dự án.

 

 • HỒ SƠ DỰ TUYỂN
 1. Đơn đăng ký dự tuyển;
 2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
 4. Lý lịch khoa học;
 5. Giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Quận/Huyện trở lên trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 6. 02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4×6;
 7. Bản sao học bạ phổ thông trung học (có công chứng);
 8. Bản sao sổ hộ khẩu (có công chứng)

Lưu ý: Ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, hồ sơ không trả lại.

 

Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ:

 • Thời hạn nhận hồ sơ: kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 28/01/2022
 • Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng 316, Tầng 3, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội.
 • Người tiếp nhận hồ sơ: Đặng Thị Thanh Bình (0982.647.100)

 

 

Nơi nhận:

– Ban TCCB;

– Tổ thư ký (đăng Website);

– Lưu K.CNTT (03)

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

 

Nguyễn Công Tiệp