Thông báo về việc nộp đơn đăng ký học phần KLTN và đăng ký đề tài (đợt bổ sung) – HK1-2021-2022

Căn cứ theo kế hoạch thực tập Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung của học kỳ 1 năm học 2021– 2022, Khoa Công nghệ thông tin thông báo những sinh viên có nguyện vọng thực hiện KLTN đợt bổ sung thực hiện như sau:

  1. Trước 16h00 ngày 15/09/2021 gửi đơn đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp (theo mẫu) qua email: ttnham@vnua.edu.vn
  2. Trước 16h00 ngày 22/09/2021 gửi đơn đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp bản word và giấy xác nhận cơ sở thực tập (theo mẫu) (Do đang giãn cách xã hội nên sinh viên có thể nộp file word trước, bổ sung giấy xác nhận cơ sở thực tập có dấu công ty và chữ ký sau). Sinh viên chủ động liên hệ với Giảng viên hướng dẫn đề thống nhất tên đề tài và chủ động tìm cơ sở thực tập. Khoa chỉ đồng ý cho sinh viên làm KLTN khi sinh viên đủ điều kiện và đã tìm được cơ sở để thực tập

Điều kiện được làm KLTN:

+ Tiêu chuẩn được nhận khóa luận tốt nghiệp khi sinh viên đã tích lũy ít nhất 80% số tín chỉ trong chương trình đào tạo và điểm trung bình chung tích lũy tại thời điểm xét ≥ 2,00.

+ Đối với những sinh viên đã hoàn thành đủ số tín chỉ tích lũy bắt buộc của Chương trình đào tạo và chỉ còn 10 tín chỉ của khóa luận tốt nghiệp. Tiêu chuẩn được nhận khóa luận tốt nghiệp khi sinh viên đạt điểm tích lũy từ 1.95 trở lên.

+ Đã làm Thực tập chuyên ngành.

+ Trong học kỳ 1-2021-2022 đã đăng ký <= 6 tín chỉ.

Các mẫu văn bản sinh viên tải tại đây: https://fita.vnua.edu.vn/tai-lieu-van-ban/mau-van-ban/