Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng Kitano năm học 2022-2023

Năm học 2022-2023, Học bổng Kitano do công ty Điện Stanley Việt Nam tiếp tục tài trợ học bổng dành cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trong đó có hỗ trợ sinh viên Khoa CNTT 01 suất
1. Đối tượng nhận học bổng
Sinh viên hệ chính quy có hoàn cảnh gia đình khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, học lực Khá trở lên, điểm rèn luyện loại Tốt trở lên trong năm học 2021-2022 2022 (tính đến thời điểm hiện tại).
2. Hồ sơ và thủ tục
– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương
– Đơn xin xét học bổng
– Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo hoặc xác nhận đối tượng ưu tiên, giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có)
– Giấy khen thưởng (nếu có)
3. Giá trị học bổng
Mỗi suất trị giá 620.000 đồng/tháng, hưởng 12 tháng/năm
4. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển
Từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 22/08/2022 (trừ thứ 7, chủ nhật)
Địa điểm nhận: Văn phòng khoa CNTT (Phòng 316 tầng 3 nhà hành chính)