Thông báo về việc xét cấp học bổng MBBank năm học 2018-2019

Căn cứ thông báo về học bổng của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội về việc cấp học bổng năm học 2018-2019 cho sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khoa CNTT được 02 suất học bổng, mỗi suất học bổng trị giá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn). Nội dung cụ thể như sau:

* Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên có kết quả học tập năm học 2017-2018 từ 3.0 trở lên.

Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (khuyết tật, tàn tật, mồ côi hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo…)

Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

– 01 Đơn xin Học bổng;

– Photo Bảng điểm năm học 2017-2018 trên hệ thống đào tạo;

– Giấy chứng nhận gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có);

– 01 Photo Chứng minh thư nhân dân;

Khoa CNTT đề nghị những sinh viên  đủ điều kiện nêu trên, nộp hồ sơ về văn phòng khoa trước 15h00, ngày 27/11/2018.