Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2023-2024 dành cho khoá cũ của Khoa Công nghệ thông tin

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chương trình thường niên về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên” trong các trường ĐH, CĐSP năm học 2023 – 2024, thực hiện kế hoạch công tác năm học 2023-2024 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân – sinh viên năm học 2023-2024” dành cho khoá 68 và các khoá giữa, khoá cuối

 

Ngày 18 tháng 08 năm 2023, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức tuần sinh hoạt Công dân – sinh viên dành cho các khoá giữa, khoá cuối của Khoa Công nghệ thông tin với mục tiêu:

Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của SV trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến SV về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của ngành Giáo dục.

Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên, trước hết là quyền lợi và trách nhiệm trong học tập bậc đại học nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với sinh viên; nắm được phương hướng nhiệm vụ năm học, chương trình, kế hoạch đào tạo và nhu cầu của xã hội; bước đầu có được các kiến thức, kỹ năng sống; hiểu biết về Học viện, yêu trường, yêu nghề.

Các nội dung trong Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên dành cho sinh viên các khoá cũ sẽ giúp sinh viên nắm chắc được các kiến thức về các chương trình đào tạo, quy định về thực hành thực tập, từ đó giúp các em định hướng được nghề nghiệp, việc làm sau khi ra trường.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt Công dân – sinh viên dành cho các khoá giữa, khoá cuối của Khoa Công nghệ thông tin:

TS. Trần Lê Thanh trình bày “Chuyên đề 1: Đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước”

TS. Dương Thành Huân trình bày “Chuyên đề 2: Nội dung mới về đào tạo, công tác sinh viên, khởi nghiệp sinh viên”

TS. Phạm Quang Dũng trình bày “Chuyên đề 3: Kế hoạch năm học 2023-2024 của Khoa chuyên môn”

Ông Lê Xuân Quý – Trưởng bộ phận phát triển BU2- Cty CodeLovers Việt Nam

Ông Lê Doãn Hậu – Phó Giám đốc Cty CodeLovers Việt Nam

Cựu sinh viên Đàm Đức Chiến, K63CNPMP- Chia sẻ kinh nghiệm học tập và nghiên cứu 

Nhìn chung, tuần sinh hoạt công dân – sinh viên dành cho sinh viên các khoá cũ năm 2023 của Khoa Công nghệ thông tin đã diễn ra hiệu quả và thành công. Qua đó, giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến sinh viên về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của ngành giáo dục, đồng thời thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và giáo dục chính trị đối với sinh viên.