V/v xét cấp học bổng Vietinbank “Đồng hành sinh viên vượt khó”

Căn cứ thư ngỏ tài trợ học bổng giữa Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Chương Dương và Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong việc cấp học bổng “Đồng hành sinh viên vượt khó” cho các sinh viên năm học 2022-2023. Số lượng sinh viên nhận học bổng: 03 sinh viên Khoa CNTT. Mức học bổng: 5.000.000đ/sinh viên (Bằng chữ: Năm triệu đồng./.)

Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nộp hồ sơ về văn phòng khoa (Phòng 316 tầng 3 nhà hành chính) trước ngày 05 tháng 06 năm 2023.

Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn xin xét học bổng.
  • Xác nhận hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương.

‘———————–

Khoa CNTT.