V/v xét cấp học bổng KORCHAM năm học 2018-2019

Căn cứ công văn số 102/CV-KORCHAM ngày 02/10/2018 của Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam về Kế hoạch tổ chức sự kiện Đêm CSR “Chung tay chia sẻ 2018” và trao học bổng cho sinh viên,

Trong năm học 2018-2019, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tài trợ 10 suất học bổng cho các sinh viên 6 trường đại học khối ngành nông nghiệp tại Việt Nam, mỗi suất trị giá 10.000.000 đồng. Đối tượng nộp xét cấp học bổng là sinh viên K59 (hệ 5 năm), K60, K61, K62 đạt các tiêu chí sau:

–         Kết quả học tập trong năm học 2017-2018 từ Giỏi trở lên;

–         Có hoàn cảnh khó khăn: mồ côi, khuyết tật, gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo…..

–         Có nguyện vọng làm việc trong doanh nghiệp Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp.

Hồ sơ gồm: Bảng điểm năm học 2017-2018 (In trên hệ thống Đào tạo); Kế hoạch học tập; Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo hoặc xác nhận hoàn cảnh khó khăn).

Khoa CNTT Thông báo  những em nào đủ điều kiện nêu trên nộp hồ sơ về Phòng 316- tầng 3 – Nhà hành chính trước 10h00 ngày 09/10/2018. Sau đó Khoa sẽ nộp danh sách lên Ban CTCT&CTSV và Ban CTCT&CTSV  sẽ xét duyệt lựa chọn 06 hồ sơ gửi đi xét học bổng KORCHAM năm 2018. Danh sách sinh viên nhận học bổng sẽ được Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc thông báo và tổ chức trao vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 năm 2018.