Xây dựng phần mềm quản lý thời khóa biểu thực hành trên nền Web

Phần mềm quản lý thời khóa biểu thực hành trên nền Web là sản phẩm của đề tài cấp Học viện: “ Xây dựng phần mềm quản lý thời khóa biểu thực hành trên nền Web”, do KS. Thân Thị Huyền, Tổ kỹ thuật – Khoa CNTT làm chủ nhiệm cùng với sự tham gia của một số thầy cô và sinh viên trong khoa CNTT.

Phần mềm quản lý thời khóa biểu thực hành trên nền Web áp dụng tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhằm hỗ trợ các kỹ thuật viên có thể cập nhật, kiểm tra thời khoá biểu thực hành thuận lợi, chính xác; giúp giảng viên, sinh viên, lãnh đạo Khoa và Học viện có thể kiểm tra thời khoá biểu thực hành nhanh chóng, thuận lợi, dễ dàng; đồng thời giúp giảng viên có thể chủ động đăng ký cũng như hủy thời khoá biểu thực hành mà không cần liên hệ với các kỹ thuật viên, tổ kỹ thuật;có thể phân công lịch trực phòng máy và giáo viên có thể phản ánh về tình trạng phòng máy. Kết quả của đề tài giúp các công việc phục vụ giảng dạy, học tập được chuyên môn hoá, từ đó góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng quản lý dạy và học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Nhóm tác giả đã xây dựng phần mềm quản lý thời khóa biểu thực hành trên nền web bằng các công cụ phần mềm nguồn mở thông dụng hiện nay như PHP, HTML/CSS, JavaScript/JQuery, Laravel Framework và MySQL.

Hình 1: Giao diện của phần mềm

Phần mềm quản lý thời khóa biểu phòng máy trên nền web mà nhóm tác giả đã cài đặt triển khai ứng dụng tại Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Sau một thời gian sử dụng, phần mềm đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý thời khóa biểu thực hành trên phòng máy tại khoa như: Có thể xem thời khóa biểu thực hành trên phòng máy rõ ràng theo lịch dạng tuần; giảng viên có thể đăng ký lịch dạy thêm, dạy bù và phản ánh tình trạng phòng máy thông qua phần mềm; tổ kỹ thuật có thể nhập trực tiếp hoặc import thời khóa biểu thực hành từ tệp Excel, phản hồi đăng ký học phòng máy của giáo viên, phân công lịch trực phòng máy, thống kê giờ học thực hành trên phòng máy, tiếp nhận và xử lý các phản ánh về tình trạng phòng máy.

Phần mềm giúp chuyên môn hóa trong việc phục vụ giảng dạy, học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của Học viện.

Một số hình ảnh giao diện của phần mềm:

Hình 2: Hình ảnh giao diện đăng kí thời khóa biểu phòng máy 

 Hình 3: Hình ảnh giao diện quản lý phòng máy

Khoa Công nghệ thông tin