Khoa Công nghệ thông tin tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khoa học của sinh viên” năm 2023

Trong chuỗi sự kiện chào mừng tháng Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 22/5/2023, Khoa Công nghệ thông tin- Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khoa học của sinh viên năm 2023” với 07 ý tưởng khoa học của các nhóm sinh viên đang theo học tại Khoa. Mục đích nhằm đánh giá, lựa...

Xem thêm

Khoa CNTT tổ chức Seminar “Vai trò của tập mờ trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo”

Ngày 25/4/2023, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức buổi seminar khoa học với chủ đề: “Vai trò của tập mờ trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo” do ThS. Nguyễn Xuân Thảo trình bày. Tham dự buổi seminar có sự góp mặt của các thầy/cô giảng viên khoa Công nghệ thông tin. Trí tuệ nhân tạo trình bày một số kỹ thuật...

Xem thêm

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo KHCN của giảng viên” năm 2023

 12/05/2023, Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo KHCN của giảng viên năm 2023”. Cuộc thi thuộc chuỗi sự kiện chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5, mục đích nhằm đánh giá, lựa chọn ý tưởng sáng tạo KHCN tiêu biểu của giảng viên để...

Xem thêm

Thông báo Về việc tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khoa học/khởi nghiệp trong học sinh trung học phổ thông chào mừng Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam và Tháng Khoa học công nghệ VNUA năm 2023

    BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 842 /TB-HVN  Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023   THÔNG BÁO Về việc tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khoa học/khởi nghiệp trong học sinh trung học phổ thông...

Xem thêm

Thông báo Kế hoạch Tổ chức Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023”

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2023 Thông báo V/v tổ chức Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023”  Để hướng tới Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu...

Xem thêm

Seminar “Kinh nghiệm tìm đề tài, dự án quốc tế và cách viết đề xuất, thuyết minh đề tài”

Ngày 14/2/2022 tại phòng họp Khoa Công nghệ thông tin, Nhóm NCM Ứng dụng cộng nghệ thông tin trong nông nghiệp đã tổ chức thành công buổi seminar khoa học với chủ đề: “Kinh nghiệm tìm đề tài, dự án quốc tế và cách viết đề xuất, thuyết minh đề tài” do TS. Bùi Lê Vinh- Giảng viên bộ môn Quản lý đất đai Khoa...

Xem thêm