Xây dựng phần mềm tự động tạo nhóm lớp trong MS Teams theo thời khóa biểu trên trang đào tạo

Tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, phần mềm MS Teams được sử dụng để hỗ trợ công tác đào tạo. Tất cả giảng viên và sinh viên của Học viện đều được cấp một tài khoản Office 365 để sử dụng nhiều phần mềm của Microsoft như MS Teams, Office 365 Online, email Outlook, OneDrive… Với MS Teams, trong mỗi học kỳ...

Xem thêm

Seminar khoa học “Tự động hóa và Tin học trong chuyển đổi số sản xuất tại Việt Nam”

Ngày 25/12/2023, Nhóm nghiên cứu mạnh “Ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp” – Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức buổi seminar khoa học với chủ đề: “Tự động hóa và Tin học trong chuyển đổi số sản xuất tại Việt Nam” do ThS. Bùi Thanh Tùng – giảng viên Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia...

Xem thêm

Seminar khoa học “Ứng dụng các phương pháp học máy cho bài toán phân loại nho khô”

Ngày 25/12/2023, Nhóm nghiên cứu mạnh “Ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp” – Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức buổi seminar khoa học với chủ đề: “Ứng dụng các phương pháp học máy cho bài toán phân loại nho khô” do ThS. Nguyễn Hữu Hải – Bộ môn Mạng và Hệ thống thông tin trình bày. Tham dự...

Xem thêm

Đoàn cán bộ một số trường đại học của Ấn Độ đến thăm quan tại khoa CNTT

Ngày 20 tháng 12 năm 2023, Đoàn cán bộ đến từ các trường đại học Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth Dapoli,Maharashtra và Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur của Ấn Độ đã có chuyến làm việc với khoa Công nghệ thông tin. Chuyến thăm này năm trong chuỗi các hoạt động của đoàn đến công tác tại Học viện...

Xem thêm

Hội thảo “Công nghệ thông tin và ứng dụng”

Ngày 18 tháng 12 năm 2023, tại Hội trường B, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra Hội thảo Công nghệ thông tin và ứng dụng do nhóm Nghiên cứu mạnh Ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức.         Hội thảo Công nghệ thông tin và ứng dụng Tham dự hội thảo, về phía...

Xem thêm

Khoa công nghệ thông tin tổ chức nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu các nền tảng để xây dựng API và ứng dụng cảnh báo tình trạng thiếu chúa ở đàn ong mật”

Ngày 11/12/2023, Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện do dự án Việt Bỉ tài trợ: “Nghiên cứu các nền tảng để xây dựng API và ứng dụng cảnh báo tình trạng thiếu chúa ở đàn ong mật” do ThS. Đỗ Thị...

Xem thêm