Seminar khoa học “Nghiên cứu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phân tích trạng thái cảm xúc khuôn mặt”

Ngày 20/5/2023, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức buổi seminar khoa học với chủ đề: “Nghiên cứu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phân tích trạng thái cảm xúc khuôn mặt” do ThS. Lương Minh Quân trình bày. Buổi seminar có sự tham gia của thành viên nhóm nghiên cứu mạnh “Ứng dụng CNTT trong nông nghiệp” cùng một số...

Xem thêm

Giới thiệu sơ lược về kỹ thuật dựng ảnh từ sóng siêu âm

Tóm tắt: Siêu âm là một trong những phương pháp chẩn đoán hình ảnh không xâm lấn được sử dụng rộng rãi trong y học ngày nay. Nguyên lý tạo ảnh trong siêu âm là ghi nhận những hình ảnh bình thường hoặc bất thường của một số cơ quan trong cơ thể thông qua ứng dụng cơ chế của sóng siêu âm và tại tạo lại...

Xem thêm

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức Seminar khoa học “Sơ lược về kỹ thuật dựng ảnh từ sóng siêu âm”

Ngày 13/5/2023, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức buổi seminar khoa học với chủ đề: “Sơ lược về kỹ thuật dựng ảnh từ sóng siêu âm” do TS. Nguyễn Trọng Kương trình bày. Nội dung của báo cáo trình bày kỹ thuật dựng ảnh siêu âm từ mẫu sóng siêu âm điều tra thu được. Cụ thể, bao gồm các bước tiền xử...

Xem thêm

Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2024” khoa Công nghệ thông tin

Trong chuỗi sự kiện chào mừng tháng Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 09/5/2024, Khoa Công nghệ thông tin- Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2024. Hội nghị đã đánh giá các Công trình KHCN tiêu biểu và Ý tưởng sáng tạo khoa học của sinh viên năm 2024, với 03 công...

Xem thêm

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo của sinh viên năm 2024

Trong chuỗi sự kiện chào mừng tháng Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 09/5/2024, Khoa Công nghệ thông tin- Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo của sinh viên năm 2024” với mục đích nhằm đánh giá, lựa chọn ý tưởng sáng tạo khoa học tiêu biểu của sinh viên để tham dự cuộc...

Xem thêm

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức cuộc thi “Công trình tiêu biểu của sinh viên năm 2024”

Trong chuỗi sự kiện chào mừng tháng Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 09/5/2024, Khoa Công nghệ thông tin- Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức cuộc thi “Công trình tiêu biểu của sinh viên năm 2024” để đánh giá các kết quả của các đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023 – 2024. Mục đích nhằm đánh...

Xem thêm