(Tiếng Việt) Video giới thiệu về Khoa Công nghệ thông tin!

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Xem thêm

(Tiếng Việt) Một số hình ảnh mít tinh 10 năm ngày thành lập Khoa 10/10

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Xem thêm

Letter Invitation!

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Xem thêm

Scientific conference “Information Technology and Applications”

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Xem thêm

Closing the IT Faculty Football Cup

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Xem thêm