Tài liệu học tập

Đề thi mẫu cho sinh viên tham khảo:

STT Tên học phần Download 
1 Đại số tuyến tính tai-ve
2 Xác suất thống kê tai-ve
3 Cơ sở vật lý cho tin học tai-ve
4 Lập trình nâng cao tai-ve
5 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tai-ve
6 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 tai-ve
7 Tương tác người máy và giao diện đồ họa tai-ve
8 Tin học cơ sở tai-ve
9 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật tai-ve
10 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 tai-ve
11 Thực hành cấu trúc dữ liệu và giải thuật tai-ve
12 Lập trình hướng đối tượng tai-ve
13 Cơ sở dữ liệu tai-ve
14 Cơ sở dữ liệu 2 tai-ve
15 Chương trình dịch tai-ve
16 Điện tử ứng dụng trong tin học tai-ve
17 Đồ họa máy tính tai-ve
18 Kỹ thuật truyền dữ liệu tai-ve
19 Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình tai-ve
20 Phân tích và thiết kế hệ thống tai-ve
21 Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng tai-ve
22 Quản trị mạng 2 tai-ve