Thông báo V/v nộp đơn đăng ký đề tài, cơ sở thực tập KLTN&TTCN – HK1-2021-2022

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN) trong học kỳ 1 – năm học 2021-2022, Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên nộp đơn đăng ký học phần, nộp đơn đăng ký đề tài như sau:

  1. Đối với sinh viên đăng ký Khóa luận tốt nghiệp:

– Sinh viên cần chủ động tìm địa điểm thực tập (thời gian thực tập từ ngày 16/08/2021) và liên hệ với các thầy cô để thống nhất hướng đề tài hoặc có thể tự đề xuất đề tài khác với giảng viên hướng dẫn. Danh sách hướng đề tài Khóa luận tốt nghiệp (Download tại đây).

– Điều kiện được làm KLTN: Đã làm TTCN. Từ khóa 61 trở về trước: tích lũy >=120 tín chỉ và điểm TBTL>=2.0. Từ khóa 62 trở đi: tích lũy >=100 tín chỉ và điểm TBTL>=2.0. Nếu đến thời điểm hiện tại đăng ký KLTN sinh viên chỉ còn 1 học phần KLTN thì điều kiện điểm TBTL>=1.95

– Nộp bản scan có chữ ký đơn đăng ký học phần KLTN (theo mẫu) qua địa chỉ email: ttnham@vnua.edu.vn trước ngày 01/07/2021, sau đó BQLĐT sẽ đăng ký trên hệ thống. Nếu đăng ký KLTN, sinh viên chỉ được đăng ký tối đa thêm 6 tín chỉ

– Nộp file mềm bản word đơn đăng ký đề tài (theo mẫu) và file scan giấy xác nhận cơ sở thực tập có dấu, chữ ký (theo mẫu), qua địa chỉ email: ttnham@vnua.edu.vn  trước ngày 30/07/2021

  1. Đối với sinh viên đăng ký Thực tập chuyên ngành:

– Theo quy định về thực hiện TTCN, tất cả sinh viên đều bắt buộc phải thực tập 6 tuần tại cơ sở (thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 16/08/2021) hoặc tham gia thực hiện nhóm NCKH, dự án với Giảng viên. Vì vậy sinh viên cần chủ động tìm địa điểm thực tập và liên hệ với các thầy cô để thống nhất hướng đề tài hoặc có thể tự đề xuất đề tài khác với giảng viên hướng dẫn. Danh sách hướng đề tài Thực tập chuyên ngành (Download tại đây).

– Đối với sinh viên từ khóa 62: Điều kiện làm Thực tập chuyên ngành CNTT1: Khi sinh viên đã tích lũy đủ tối thiểu 54 tín. Điều kiện thực tập chuyên ngành CNTT2, thực tập chuyên ngành CNPM, thực tập chuyên ngành HTTT, thực tập chuyên ngành ATTT: Khi sinh viên đã tích lũy đủ tối thiếu 72 tín chỉ

– Sinh viên cần đăng ký online học phần theo lịch của Học viện và phải đủ điều kiện thì mới đăng ký (Sinh viên thấy không đủ điều kiện mà vẫn đăng ký online, sau khi có danh sách khoa xét điều kiện không được làm thì sinh viên phải tự chịu trách nhiệm)

– Nộp file word đơn đăng ký đề tài (theo mẫu) và file scan giấy xác nhận cơ sở thực tập có dấu, chữ ký (theo mẫu), qua địa chỉ email: ttnham@vnua.edu.vn trước ngày 30/07/2021. Chỉ 1 bạn trong nhóm gửi email, các sinh viên trong cùng nhóm viết trong cùng một đơn (mỗi nhóm tối đa 03SV).

  • Lưu ý: Sinh viên làm cùng nhóm phải cùng mã học phần, cùng số tín chỉ học phần.

Mẫu đơn xem trên website khoa, vào mục Các mẫu văn bản: https://fita.vnua.edu.vn/tai-lieu-van-ban/mau-van-ban/