Kế hoạch học lại, học bổ sung tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020-2021

THÔNG BÁO Kế hoạch học lại, học bổ sung Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020-2021 Căn cứ Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên năm học 2020-2021 được ban hành theo văn bản số 1447/KH-HVN của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 3 tháng 9 năm 2020, Ban Công tác chính trị và Công...

Xem thêm

Sinh viên khoa Công nghệ thông tin vinh dự được kết nạp Đảng

  Hòa trong không khí chào mừng kỉ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03, Chi bộ sinh viên trực thuộc – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho một quần chúng ưu tú. Đây là quần chúng đã trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện, học tập lý luận chính trị...

Xem thêm

Triển khai lấy ý kiến giới thiệu nhân sự để xem xét giao nhiệm vụ Trưởng Khoa/phụ trách Khoa CNTT

Ngày 24/3/2021, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức triển khai lấy ý kiến giới thiệu nhân sự để xem xét giao nhiệm vụ Trưởng Khoa/phụ trách Khoa CNTT. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Khoa trình bày về tình hình thực tế, Khoa Công nghệ thông tin có 58 cán bộ, giảng dạy các môn Tin học, Toán, Vật lý...

Xem thêm

Thông báo buổi giới thiệu các chuyên ngành cho sinh viên K65

Để giúp cho sinh viên khóa 65 hiểu được thông tin về các chuyên ngành để chọn lựa chuyên ngành học cho mình, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức: “Buổi giới thiệu các chuyên ngành cho sinh viên khóa 65”. Thời gian, địa điểm như sau: Thời gian: 8h00′, thứ hai ngày 29/03/2021 Địa điểm: Hội trường A Đề...

Xem thêm

Kế hoạch thực hiện KLTN, TTCN – HK2-2020-2021

Căn cứ  theo Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch làm KLTN, TTCN trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 tới các Bộ môn, Giảng viên và Sinh viên như sau: Thời gian bắt đầu...

Xem thêm

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thời Covid 19

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thời Covid 19

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo của Khoa và căn cứ theo Quyết định của Giám đốc Học viện về danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp,  Quyết định thành lập các Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp. Trong ngày 10 tháng 03 năm 2021, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức 02 Hội đồng bảo...

Xem thêm