Thông báo về việc nộp đơn đăng ký học phần KLTN và đăng ký đề tài (đợt bổ sung)

Căn cứ theo kế hoạch thực tập Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung của học kỳ 2 năm học 2020 – 2021, Khoa Công nghệ thông tin thông báo những sinh viên có nguyện vọng thực hiện KLTN đợt bổ sung thực hiện như sau: 1. Trước 16h00 ngày 16/03/2021 nộp về văn phòng khoa đơn đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp (theo...

Xem thêm

Thông báo quy định tổ chức thi online trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Số:     03 /ĐH-CNTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22  tháng 02  năm 2021   THÔNG BÁO Quy định tổ chức thi online trong thời gian phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona gây ra   Thực...

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2021 ________________________ Số: 40 /TB-HVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021   THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021   Học viện Nông...

Xem thêm

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Khoa Công nghệ thông tin năm 2020

Được sự chỉ đạo của Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ngày 21/12/2020 khoa Công nghệ thông tin tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 tại Hội trường B- Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhằm đánh giá khái quát kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong năm...

Xem thêm

Công ty 1C Việt Nam trao đổi hợp tác với Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin- Học viện Nông nghiệp Việt Nam là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Công nghệ thông tin nói chung nên những năm gần đây, nhiều công ty thuộc lĩnh vực công nghệ tìm hiểu và kết nối với Khoa nhằm hợp tác trong đào tạo và tuyển dụng nhân sự có trình độ. Ngày 30/11/2020, Công ty 1C Việt...

Xem thêm