TB V/v nộp hồ sơ xét học bổng AceCook năm học 2021-2022

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BAN CTCT&CTSV _______________ Số: 38/TB-CTCT&CTSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021 THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ xét học bổng AceCook năm học 2021-2022   Năm học 2021-2022, HỌC BỔNG ACECOOK HAPPY...

Xem thêm

Chương trình chào đón tân sinh viên Khoa Công nghệ thông tin

Sáng ngày 27/09/2021, hơn 600 sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã chính thức nhập học cho năm học mới 2021-2022. Khác với không khí nhộn nhịp hàng năm, chương trình “Chào đón tân sinh viên K66” của Khoa được tổ chức theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trở thành...

Xem thêm

Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK1_2021-2022

Căn cứ  theo Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch làm KLTN, TTCN trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 tới các Bộ môn, Giảng viên và Sinh viên như sau: Thời gian bắt đầu...

Xem thêm

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thời Covid 19

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo của Khoa và căn cứ theo Quyết định của Giám đốc Học viện về danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp,  Quyết định thành lập các Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp. Trong ngày 06 tháng 08 năm 2021, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức 02 Hội đồng bảo...

Xem thêm

Thông báo V/v nộp đơn đăng ký đề tài, cơ sở thực tập KLTN&TTCN – HK1-2021-2022

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN) trong học kỳ 1 – năm học 2021-2022, Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên nộp đơn đăng ký học phần, nộp đơn đăng ký đề tài như sau: Đối với sinh viên đăng ký Khóa luận tốt nghiệp: – Sinh viên cần chủ...

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021

            BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM              ___________________ Số: 694/TB-HVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    __________________             Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021 THÔNG BÁO V/v...

Xem thêm