Thông báo lịch bảo vệ online KLTN, TTCN_HK1-2021-2022

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp, Thực tập chuyên ngành –  Học kỳ 1 năm học 2021-2022, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ online khóa luận tốt nghiệp, thực tập chuyên ngành như sau 1.Đối với bảo vệ KLTN. Danh sách sinh viên bảo vệ tại các hội đồng (Download tại đây) Thời gian bảo...

Xem thêm

THÔNG BÁO tuyển dụng hợp đồng lao động, vị trí Trợ lý đào tạo Sau đại học, Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN —————————- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Xem thêm

Thông báo thay đổi mã học phần môn Quản trị học 1

Xem thêm

Thông báo về việc nộp đơn đăng ký đề tài KLTN&TTCN – HK2-2021-2022

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN) HK 2 – NH 2021-2022,  Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên nộp đơn đăng ký đề tài như sau: Đối với sinh viên đăng ký Khóa luận tốt nghiệp (Danh sách sv đã đăng ký). Theo quy định về thực hiện KLTN, tất cả...

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại các Bộ mộn: Bộ môn Khoa học máy tính, Bộ môn Mạng và Hệ thống thông tin, Bộ môn Toán học

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN —————————- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Xem thêm

TB V/v nộp hồ sơ xét học bổng AceCook năm học 2021-2022

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BAN CTCT&CTSV _______________ Số: 38/TB-CTCT&CTSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021 THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ xét học bổng AceCook năm học 2021-2022   Năm học 2021-2022, HỌC BỔNG ACECOOK HAPPY...

Xem thêm