Thông báo V/v nộp đơn đăng ký đề tài, cơ sở thực tập KLTN&TTCN – HK1-2021-2022

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN) trong học kỳ 1 – năm học 2021-2022, Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên nộp đơn đăng ký học phần, nộp đơn đăng ký đề tài như sau: Đối với sinh viên đăng ký Khóa luận tốt nghiệp: – Sinh viên cần chủ...

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021

            BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM              ___________________ Số: 694/TB-HVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    __________________             Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021 THÔNG BÁO V/v...

Xem thêm

Nghiên cứu một số mô hình ra quyết định đa tiêu chí và áp dụng vào một số bài toán trong nông nghiệp

Khoa CNTT-HVNNVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp học viện “Nghiên cứu một số mô hình ra quyết định đa tiêu chí và áp dụng vào một số bài toán trong nông nghiệp”, do Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thảo, bộ môn Mạng và HTTT- Khoa CNTT-HVNNVN làm chủ nhiệm cùng với sự tham gia của một số thầy cô và sinh viên trong khoa...

Xem thêm

Chia sẻ từ cựu sinh viên khóa 53 “Hành trình trở thành một lập trình viên giỏi”

Chia sẻ từ cựu sinh viên khóa 53 “Hành trình trở thành một lập trình viên giỏi”

Sau những năm miệt mài học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng, các khóa sinh viên lần lượt ra trường. Trong số đó, có những sinh viên đi làm đã tạo dựng được cho mình những chỗ đứng nhất định, thành đạt và đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp. Các em sinh viên luôn mang trong mình sự nhiệt...

Xem thêm

Kế hoạch học lại, học bổ sung tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020-2021

THÔNG BÁO Kế hoạch học lại, học bổ sung Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020-2021 Căn cứ Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên năm học 2020-2021 được ban hành theo văn bản số 1447/KH-HVN của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 3 tháng 9 năm 2020, Ban Công tác chính trị và Công...

Xem thêm

Sinh viên khoa Công nghệ thông tin vinh dự được kết nạp Đảng

  Hòa trong không khí chào mừng kỉ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03, Chi bộ sinh viên trực thuộc – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho một quần chúng ưu tú. Đây là quần chúng đã trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện, học tập lý luận chính trị...

Xem thêm