Thông báo Nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Aeon Mall năm học 2018-2019

THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Aeon Mall năm học 2018-2019 Năm học 2019-2020, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam tiếp tục tài trợ 20 suất học bổng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam với mỗi suất trị giá 300$ (~7.000.000 đồng). Trong đó có 10 sinh viên tiếp tục nhận học bổng và 10 sinh viên sẽ được...

Xem thêm

(Tiếng Việt) Thông báo về việc xét cấp học bổng MBBank năm học 2018-2019

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Xem thêm

(Tiếng Việt) Thông báo V/v nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Aeon Mall năm học 2018-2019

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Xem thêm

(Tiếng Việt) V/v xét cấp học bổng KORCHAM năm học 2018-2019

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Xem thêm

(Tiếng Việt) Thông báo về việc xét cấp học bổng Vietcombank năm học 2018-2019

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Xem thêm

(Tiếng Việt) Thông báo về việc xét cấp học bổng Viettel năm học 2018-2019

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Xem thêm