(Tiếng Việt) Hội thảo Nông nghiệp công nghệ cao: Các vấn đề và giải pháp

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Xem thêm

(Tiếng Việt) Hội thảo nông nghiệp công nghệ cao: Các vấn đề và giải pháp

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Xem thêm

(Tiếng Việt) Thông báo seminar định kỳ thứ hai 31/10/2016

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Xem thêm

(Tiếng Việt) Thông báo thi Olympic Toán 2017

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Xem thêm

(Tiếng Việt) Hội thảo “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Nông nghiệp và quản lý”- Khoa Công nghệ thông tin

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Xem thêm

(Tiếng Việt) Hội thảo “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Nông nghiệp và quản lý”

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Xem thêm