Học bổng

Thông báo về việc xét cấp học bổng MBBank năm học 2018-2019

Đăng bởi Ngày 23/11/2018 Chuyên mục Học bổng, Tin tức

Căn cứ thông báo về học bổng của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội về việc cấp học bổng năm học 2018-2019 cho sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khoa CNTT được 02 suất học bổng, mỗi suất học bổng trị giá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn). Nội dung cụ thể như sau: * Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên có kết quả học tập năm học 2017-2018 từ 3.0 trở lên. Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...

Chi tiết

Thông báo V/v nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Aeon Mall năm học 2018-2019

Đăng bởi Ngày 07/11/2018 Chuyên mục Học bổng, Tin tức

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BAN CTCT&CTSV Số:           /TB-CTCT&CTSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày     tháng 11 năm 2018 THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Aeon Mall năm học 2018-2019 Năm học 2018-2019, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam tài trợ 20 suất học bổng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam với mỗi suất trị giá 300$ (~7.000.000...

Chi tiết

V/v xét cấp học bổng KORCHAM năm học 2018-2019

Đăng bởi Ngày 06/10/2018 Chuyên mục Học bổng, Thông báo sinh viên, Tin tức

Căn cứ công văn số 102/CV-KORCHAM ngày 02/10/2018 của Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam về Kế hoạch tổ chức sự kiện Đêm CSR “Chung tay chia sẻ 2018” và trao học bổng cho sinh viên, Trong năm học 2018-2019, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tài trợ 10 suất học bổng cho các sinh viên 6 trường đại học khối ngành nông nghiệp tại Việt Nam, mỗi suất trị giá 10.000.000 đồng. Đối tượng nộp xét cấp học bổng là...

Chi tiết

Thông báo về việc xét cấp học bổng Vietcombank năm học 2018-2019

Đăng bởi Ngày 15/09/2018 Chuyên mục Học bổng, Tin tức

Trong năm học 2018-2019, Ngân hàng Vietcombank tài trợ 3 suất học bổng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mỗi suất trị giá 3.000.000 đồng. Đối tượng xét cấp học bổng là sinh viên K63 trúng tuyển vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2018 có hoàn cảnh khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn như mồ côi, khuyết tật, tàn tật, gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo… Ban CTCT&CTSV kính đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo cho sinh...

Chi tiết

Thông báo về việc xét cấp học bổng Viettel năm học 2018-2019

Đăng bởi Ngày Chuyên mục Học bổng, Tin tức

Trong năm học 2018-2019, Tập đoàn quân đội Viettel chi nhánh Gia Lâm tài trợ 10 suất học bổng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mỗi suất trị giá 2.000.000 đồng. Đối tượng xét cấp học bổng là sinh viên K60, K61, K62 đạt kết quả học tập trong năm học 2017-2018 từ loại Khá trở lên. Ưu tiên các sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Học viện trở lên, đạt giải trong các cuộc thi Khởi nghiệp trong hoặc...

Chi tiết

Thông báo xét cấp học bổng của Ban liên lạc truyền thống bộ đội biên phòng Hà Nội

Đăng bởi Ngày 23/05/2018 Chuyên mục Học bổng, Tin tức

Căn cứ Công văn số 36/CV-BLL của Ban liên lạc truyền thống Bộ đội biên phòng thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ các suất học bổng cho sinh viên nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2019) và 30 năm ngày “Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 – 03/3/2019) Mức học bổng: 2 triệu đồng/suất Đối tượng: các sinh viên là con em Bộ đội biên phòng hoặc con đồng bào các dân tộc ở các xã, huyện biên...

Chi tiết

Thông báo Về việc đánh giá ĐRL và đề xuất HBKKHT Học kỳ II năm học 2016 – 2017

Đăng bởi Ngày 22/08/2017 Chuyên mục Học bổng, Tin tức

Để thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện và xét cấp HBKKHT học kỳ II  năm học 2016 – 2017 cho sinh viên, Khoa yêu cầu Ban cán sự các lớp đọc kỹ Quy định về xét điểm rèn luyện của Khoa, sinh viên download quy định tại đây và phổ biến cho lớp biết để thực hiện: 1. Xét điểm rèn luyện - Lớp trưởng các lớp phát phiếu đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2016 – 2017 cho từng sinh viên của lớp mình,...

Chi tiết

Thông báo V/v xét điểm rèn luyện và Học bổng _Học kỳ 1_Năm 2016-2017

Đăng bởi Ngày 24/02/2017 Chuyên mục Học bổng, Tin tức

Để thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện và xét cấp HBKKHT học kỳ I năm học 2016 – 2017 cho sinh viên, Khoa yêu cầu Ban cán sự các lớp đọc kỹ Quy định về xét điểm rèn luyện của Khoa, sinh viên download quy định tại đây và phổ biến cho lớp biết để thực hiện: 1. Xét điểm rèn luyện: - Lớp trưởng các lớp phát phiếu đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2016 – 2017 cho từng sinh viên của lớp mình,...

Chi tiết

Danh sách dự kiến được cấp học bổng KKHT _Học kỳ 2_Năm học 2015-2016

Đăng bởi Ngày 27/10/2016 Chuyên mục Học bổng, Thông báo sinh viên

Khoa CNTT  gửi đến sinh viên danh sách dự kiến được cấp học bổng KKHT_ học kỳ 2 _năm học 2015 – 2016 ,  danh sách xem tại đây. Đề nghị Ban cán sự lớp thông báo cho các bạn sinh viên kiểm tra và phản hồi qua gmail: trinhthinham@gmail.com hoặc ttnham@vnua.edu.vn trước 16h ngày 31/10/2016. Quá thời hạn trên các nội dung phản hồi sẽ không được kiểm tra và chỉnh sửa. —————— Khoa...

Chi tiết

TB Về việc nộp hồ sơ xét duyệt học bổng từ nhà tài trợ năm học 2016-2017

Đăng bởi Ngày 06/10/2016 Chuyên mục Học bổng

Nhằm giúp đỡ và tạo điều kiện cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, vươn lên trong học tập, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp cùng các nhà tài trợ cấp cho sinh viên các suất học bổng trong năm học 2016-2017 mỗi suất trị giá 2.000.000 đồng từ các nguồn tài trợ, trong đó Khoa CNTT được chỉ tiêu 02 suất  từ  nguồn Học bổng Bảo hiểm Bảo Việt. I. Đối tượng: sinh viên hệ chính quy, có tư cách đạo đức...

Chi tiết