Danh sách cán bộ

Tính đến tháng 03/2024, Khoa Công nghệ thông tin có 51 cán bộ, trong đó có 42 giảng viên:

 

– 09 Tiến sĩ

– 33 Thạc sĩ

– 09 Cử nhân, kỹ sư

Tổng số: 51

(Bạn có thể nhấn chuột vào họ tên từng người trong Bảng sau để xem trang web cá nhân)

 
STT Họ tên
Chức danh
Chức vụ
email***
1
Ngô Tuấn Anh
Tiến sĩ, GVC
ntanh
2 Phạm Thị Lan Anh
Thạc sĩ
ptlanh
3 Đoàn Thị Thu Hà
Tiến sĩ
dttha
4 Nguyễn Văn Hoàng
Thạc sĩ
nvhoang
5 Nguyễn Thị Huyền
Thạc sĩ
nthuyen
6 Trần Thị Thu Huyền
Thạc sĩ, GVC
Phó trưởng BM phụ trách
ttthuyen
7 Vũ Thị Lưu
Thạc sĩ
Phó trưởng BM
vtluu
8 Nguyễn Đức Thịnh
Cử nhân
 ndthinh
9 Hoàng Thị Hà
Thạc sĩ, GVC
Phó trưởng BM
htha
10 Trần Trung Hiếu
Thạc sĩ
tthieu
11 Đỗ Thị Nhâm
Thạc sĩ
Bí thư LCĐ
dtnham
12 Lê Thị Nhung
Thạc sĩ
ltnhung
13 Ngô Công Thắng
Thạc sĩ
Phó trưởng Khoa, Trưởng BM
ncthang
14 Lê Thị Minh Thùy
Thạc sĩ
ltmthuy
15 Phan Trọng Tiến
Thạc sĩ
ptgtien
BM MẠNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
16 Phạm Quang Dũng
Tiến sĩ, GVC
Phó trưởng Khoa phụ trách, GĐ TT Tin học, Trưởng BM, Bí thư chi bộ Khoa, Chủ tịch Hội đồng Khoa
pqdung
17 Trần Vũ Hà
Tiến sĩ
tvha
18 Nguyễn Hữu Hải
Thạc sĩ
 nhhai
19 Nguyễn Trọng Kương
Tiến sĩ
ntkuong
20 Nguyễn Thị Lan
Thạc sĩ
ntlan
21 Nguyễn Thị Thảo
Thạc sĩ
 Phó Trưởng BM
ntthao81
22 Nguyễn Xuân Thảo
Thạc sĩ
nxthao
23 Ngọc Minh Châu
Thạc sĩ
nmchau
24 Nguyễn Thành Chiêu  Tiến sĩ
ntchieu
25 Hoàng Thị Thanh Giang
Thạc sĩ
httgiang
26 Vũ Thị Thu Giang
Tiến sĩ
 Trưởng BM
vttgiang
27 Lê Thị Hạnh
Thạc sĩ
 lthanh
28 Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Thạc sĩ
 ngtthanh
29 Nguyễn Thủy Hằng
Thạc sĩ
nthangcntt
30 Đỗ Thị Huệ
Thạc sĩ
 dothihue
31 Nguyễn Hoàng Huy
Tiến sĩ
nhhuy
32 Nguyễn Thị Huyền B
Thạc sĩ
nthuyenb
33 Nguyễn Hà Thanh
Thạc sĩ
 nguyenhathanh
34 Thân Ngọc Thành
Thạc sĩ
 tnthanh
35 Nguyễn Thị Bích Thủy
Thạc sĩ
nguyenbichthuy
36 Lê Thị Diệu Thùy
Thạc sĩ
Phó Trưởng BM
ltdthuy
37 Lê Văn Dũng
Thạc sĩ
CT Công đoàn
levandung
38 Trần Hanh
Kỹ sư
tranhanh
39 Nguyễn Tiến Hiển
Tiến sĩ
 Trưởng BM  tienhien81
40 Nguyễn Thị Phương
Thạc sĩ
 Phó trưởng BM, Phó bí thư chi bộ Khoa
ntphuong
41 Lương Minh Quân
Thạc sĩ
lmquan
42 Nguyễn Thị Thanh
Thạc sĩ
thanhnt
43 Lê Phương Thảo
Thạc sĩ
 lpthao
44
Bùi Thị Thu
Thạc sĩ
buithu
TỔ VĂN PHÒNG
45 Đặng Thị Thanh Bình
Cử nhân
 Trợ lý tổ chức, Trợ lý vật tư
dttbinh
46 Lê Văn Hỗ
Kỹ sư
lvho
47 Giang Thị Huệ
Kỹ sư
gthue
48 Thân Thị Huyền
Kỹ sư
 Tổ trưởng
thanthihuyen
49 Trịnh Thị Nhâm
Cử nhân
 Trợ lý đào tạo ĐH
ttnham
50 Dương Thị Loan
Thạc sĩ
 Trợ lý đào tạo SĐH&HTQT
dtloan
51 Dương Thị Hồng Vân Cử nhân dthvan

* đang học cao học ở nước ngoài

** đang làm nghiên cứu sinh/postdoc ở nước ngoài

*** email cần thêm phần đuôi @vnua.edu.vn


DANH SÁCH CÁN BỘ ĐÃ NGHỈ HƯU

 
STT
Họ tên
Bộ môn
Năm nghỉ hưu
1
Lai Kim Tiến
BM Vật Lý
1995
2
Vũ Tất Chính
BM Vật Lý
1995
3
Hạ Bá Toàn
BM Vật Lý
1995
4
Nguyễn Đức
BM Vật Lý
1996
5
Ngô Tất Vĩnh
BM Vật Lý
2002
6
Mạc Ánh Hùng
BM Vật Lý
2002
7
Bùi Thị Kim Dung
BM Vật Lý
2003
8
Đỗ Đăng Bẩy
BM Vật Lý
2009
9
Đoàn Văn Cán
BM Vật Lý
2010
10
Vũ Thị Thu
BM Vật Lý
2012
11
Vũ Tự Tân
BM CNPM
1996
12
Nguyễn Đình Hiền
BM CNPM
1996
13
Dương Xuân Thành
BM CNPM
2008
14
Đỗ Thị Mơ
BM CNPM
2010
15
Hoàng Xuân Toản
BM TOÁN
 
16
Vũ Tấn Lộc
BM TOÁN
 
17
Lê Văn Tiến
BM TOÁN
 
18
Hoàng Văn Bắc
BM TOÁN
 
19
Chu Gia Viễn
BM TOÁN
 
20
Nguyễn Hữu Báu
BM TOÁN
 
21
Ngô Thị Thục
BM TOÁN
 
22
Vũ Kim Thành
BM TOÁN
 
23
Phạm Thị Minh Trường
BM TOÁN
 
24
Đàm Văn Doãn
BM TOÁN
 
25
Nguyễn Thị Kim Bình
BM TOÁN
 
26
Lê Đức Vĩnh
BM TOÁN
 
27
Lê Khắc Kim
BM TOÁN
 
28
Bùi Nguyên Viễn
BM TOÁN
 2018