Danh sách cán bộ

Tính đến tháng 10/2022, Khoa Công nghệ thông tin có 52 cán bộ, trong đó có 44 giảng viên:

 

– 10 Tiến sĩ

– 33 Thạc sĩ

– 09 Cử nhân, kỹ sư

Tổng số: 52

(Bạn có thể nhấn chuột vào họ tên từng người trong Bảng sau để xem trang web cá nhân)

 

 
STT Họ tên
Chức danh
Chức vụ
email***
1
Nguyễn Công Tiệp
Tiến sĩ, GVC
Trưởng khoa, Chánh văn phòng Học viện
nctiep
2
Ngô Tuấn Anh
Tiến sĩ, GVC
PGĐ TT Ngoại ngữ và đào tạo quốc tế
ntanh
3
Phạm Thị Lan Anh
Thạc sĩ
ptlanh
4
Đoàn Thị Thu Hà
Tiến sĩ
dttha
5
Nguyễn Văn Hoàng
Thạc sĩ
nvhoang
6
Nguyễn Thị Huyền
Thạc sĩ
nthuyen
7
Trần Thị Thu Huyền
Thạc sĩ, GVC
Phó trưởng BM phụ trách
ttthuyen
8
Vũ Thị Lưu
Thạc sĩ
vtluu
9
Nguyễn Đức Thịnh
Cử nhân
 ndthinh
10
Hoàng Thị Hà
Thạc sĩ, GVC
Phó trưởng BM
htha
11
Trần Trung Hiếu
Thạc sĩ
tthieu
12
Đỗ Thị Nhâm
Thạc sĩ
Bí thư LCĐ
dtnham
13
Lê Thị Nhung
Thạc sĩ
ltnhung
14
Ngô Công Thắng
Thạc sĩ
Phó trưởng Khoa, Trưởng BM
ncthang
15
Lê Thị Minh Thùy
Thạc sĩ
ltmthuy
16
Phan Trọng Tiến
Thạc sĩ
ptgtien
BM MẠNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
17
Phạm Quang Dũng
Tiến sĩ, GVC
GĐ TT Tin học, Phó trưởng Khoa, Trưởng BM, Bí thư chi bộ Khoa, Chủ tịch Hội đồng Khoa
pqdung
18
Trần Vũ Hà
Tiến sĩ
tvha
19
Nguyễn Hữu Hải
Thạc sĩ
 nhhai
20
Nguyễn Trọng Kương
Tiến sĩ
ntkuong
21
Nguyễn Thị Lan
Thạc sĩ
ntlan
22
Nguyễn Thị Thảo
Thạc sĩ
 Phó Trưởng BM
ntthao81
23
Nguyễn Xuân Thảo
Thạc sĩ
nxthao
24
Ngọc Minh Châu
Thạc sĩ
nmchau
25
Nguyễn Thành Chiêu  Tiến sĩ
ntchieu
26
Hoàng Thị Thanh Giang
Thạc sĩ
httgiang
27
Vũ Thị Thu Giang
Tiến sĩ
 Trưởng BM
vttgiang
28
Lê Thị Hạnh
Thạc sĩ
 lthanh
29
Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Thạc sĩ
 ngtthanh
30
Nguyễn Thủy Hằng
Thạc sĩ
nthangcntt
31
Đỗ Thị Huệ
Thạc sĩ
 dothihue
32
Nguyễn Hoàng Huy
Tiến sĩ
nhhuy
33
Nguyễn Thị Huyền B
Thạc sĩ
nthuyenb
34
Nguyễn Hà Thanh
Thạc sĩ
 nguyenhathanh
35
Thân Ngọc Thành
Thạc sĩ
 tnthanh
36
Nguyễn Thị Bích Thủy
Thạc sĩ
nguyenbichthuy
37
Lê Thị Diệu Thùy
Thạc sĩ
Phó Trưởng BM
ltdthuy
38
Lê Văn Dũng
Thạc sĩ
CT Công đoàn
levandung
39
Trần Hanh
Kỹ sư
tranhanh
40
Nguyễn Tiến Hiển
Tiến sĩ
 Trưởng BM  tienhien81
41
Nguyễn Thị Phương
Thạc sĩ
 Phó trưởng BM, Phó bí thư chi bộ Khoa
ntphuong
42
Lương Minh Quân
Thạc sĩ
lmquan
43
Nguyễn Thị Thanh
Thạc sĩ
thanhnt
44
Lê Phương Thảo
Thạc sĩ
 lpthao
45
Bùi Thị Thu
Thạc sĩ
buithu
TỔ VĂN PHÒNG
46
Đặng Thị Thanh Bình
Cử nhân
 Trợ lý tổ chức, Trợ lý vật tư
dttbinh
47
Lê Văn Hỗ
Kỹ sư
lvho
48
Giang Thị Huệ
Kỹ sư
gthue
49
Thân Thị Huyền
Kỹ sư
 Tổ trưởng
thanthihuyen
50
Trịnh Thị Nhâm
Cử nhân
 Trợ lý đào tạo ĐH
ttnham
51
Dương Thị Loan
Thạc sĩ
 Trợ lý đào tạo SĐH&HTQT
dtloan
 52 Dương Thị Hồng Vân Cử nhân dthvan

* đang học cao học ở nước ngoài

** đang làm nghiên cứu sinh/postdoc ở nước ngoài

*** email cần thêm phần đuôi @vnua.edu.vn


DANH SÁCH CÁN BỘ ĐÃ NGHỈ HƯU

 
STT
Họ tên
Bộ môn
Năm nghỉ hưu
1
Lai Kim Tiến
BM Vật Lý
1995
2
Vũ Tất Chính
BM Vật Lý
1995
3
Hạ Bá Toàn
BM Vật Lý
1995
4
Nguyễn Đức
BM Vật Lý
1996
5
Ngô Tất Vĩnh
BM Vật Lý
2002
6
Mạc Ánh Hùng
BM Vật Lý
2002
7
Bùi Thị Kim Dung
BM Vật Lý
2003
8
Đỗ Đăng Bẩy
BM Vật Lý
2009
9
Đoàn Văn Cán
BM Vật Lý
2010
10
Vũ Thị Thu
BM Vật Lý
2012
11
Vũ Tự Tân
BM CNPM
1996
12
Nguyễn Đình Hiền
BM CNPM
1996
13
Dương Xuân Thành
BM CNPM
2008
14
Đỗ Thị Mơ
BM CNPM
2010
15
Hoàng Xuân Toản
BM TOÁN
 
16
Vũ Tấn Lộc
BM TOÁN
 
17
Lê Văn Tiến
BM TOÁN
 
18
Hoàng Văn Bắc
BM TOÁN
 
19
Chu Gia Viễn
BM TOÁN
 
20
Nguyễn Hữu Báu
BM TOÁN
 
21
Ngô Thị Thục
BM TOÁN
 
22
Vũ Kim Thành
BM TOÁN
 
23
Phạm Thị Minh Trường
BM TOÁN
 
24
Đàm Văn Doãn
BM TOÁN
 
25
Nguyễn Thị Kim Bình
BM TOÁN
 
26
Lê Đức Vĩnh
BM TOÁN
 
27
Lê Khắc Kim
BM TOÁN
 
28
Bùi Nguyên Viễn
BM TOÁN
 2018