Danh sách cán bộ

Tính đến tháng 6/2019, Khoa Công nghệ thông tin có 58 cán bộ, trong đó có 50 giảng viên:

 

– 01 Phó giáo sư, Tiến sĩ

– 14 Tiến sĩ

– 35 Thạc sĩ

– 08 Cử nhân, kỹ sư

Tổng số: 58

 

(Bạn có thể nhấn chuột vào họ tên từng người trong Bảng sau để xem trang web cá nhân)

 
STT Họ tên
Chức danh
Chức vụ
email***
BM KHOA HỌC MÁY TÍNH
1
Ngô Tuấn Anh
Tiến sĩ, GVC
Trưởng khoa CNTT, PGĐ TT Ngoại ngữ và đào tạo quốc tế
ntanh
2
Phạm Thị Lan Anh
Thạc sĩ
ptlanh
3
Đoàn Thị Thu Hà
Tiến sĩ
dttha
4
Nguyễn Văn Hoàng
Thạc sĩ
nvhoang
5
Phan Thị Thu Hồng
Tiến sĩ
 Phó Trưởng Khoa
ptthong
6
Nguyễn Thị Huyền
Thạc sĩ
nthuyen
7
Trần Thị Thu Huyền
Thạc sĩ, GVC
Phó trưởng BM
ttthuyen
8
Vũ Thị Lưu
Thạc sĩ
vtluu
9
Nguyễn Đức Thịnh
Cử nhân
 ndthinh
 10 Nguyễn Thị Thủy  PGS.TS Trưởng BM  ntthuy
BM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
11
Nguyễn Doãn Đông
Tiến sĩ
doandong
12
Hoàng Thị Hà
Thạc sĩ, GVC
Phó trưởng BM
htha
13
Trần Trung Hiếu
Thạc sĩ
tthieu
14
Đỗ Thị Nhâm
Thạc sĩ
dtnham
15
Lê Thị Nhung
Thạc sĩ
ltnhung
16
Ngô Công Thắng
Thạc sĩ
Trưởng BM,
PBT Chi bộ
ncthang
17
Lê Thị Minh Thùy
Thạc sĩ
ltmthuy
18
Phan Trọng Tiến
Thạc sĩ
ptgtien
BM MẠNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
19
Phạm Quang Dũng
Tiến sĩ, GVC
Bí thư Chi bộ, GĐ TT Tin học
pqdung
20
Trần Vũ Hà
Tiến sĩ
tvha
21
Nguyễn Hữu Hải
Thạc sĩ
 nhhai
12
Nguyễn Văn Hạnh
Tiến sĩ
 Phó trưởng Khoa, Trưởng BM
nvhanh
23
Nguyễn Trọng Kương
Tiến sĩ
ntkuong
24
Nguyễn Thị Lan
Thạc sĩ
ntlan
25
Nguyễn Thị Thảo
Thạc sĩ
ntthao81
26
Nguyễn Xuân Thảo
Thạc sĩ
 Phó Trưởng BM
nxthao
BM TOÁN
27
Ngọc Minh Châu
Thạc sĩ
nmchau
28
Nguyễn Hữu Du  Tiến sĩ
nhdu
29
Hoàng Thị Thanh Giang
Thạc sĩ
httgiang
30
Vũ Thị Thu Giang
Tiến sĩ
 Trưởng BM
vttgiang
31
Lê Thị Hạnh
Thạc sĩ
 lthanh
32
Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Thạc sĩ
 ngtthanh
33
Nguyễn Thủy Hằng
Thạc sĩ
nthangcntt
34
Đỗ Thị Huệ
Thạc sĩ
 dothihue
35
Nguyễn Hoàng Huy
Tiến sĩ
nhhuy
36
Nguyễn Thị Huyền B
Thạc sĩ
nthuyenb
37
Phạm Việt Nga
Tiến sĩ
pvnga
38
Nguyễn Thị Minh Tâm
Tiến sĩ
ntmtam
39
Nguyễn Hà Thanh
Thạc sĩ
 nguyenhathanh
40
Thân Ngọc Thành
Thạc sĩ
 tnthanh
41
Nguyễn Thị Bích Thủy
Thạc sĩ
nguyenbichthuy
42
Lê Thị Diệu Thùy
Thạc sĩ
Phó Trưởng BM
ltdthuy
BM VẬT LÝ
43
Lê Văn Dũng
Thạc sĩ
CT Công đoàn
levandung
44
Trần Hanh
Kỹ sư
tranhanh
45
Nguyễn Tiến Hiển
Tiến sĩ
 Trưởng BM  tienhien81
46
Nguyễn Thị Phương
Thạc sĩ
 Phó trưởng BM
ntphuong
47
Lương Minh Quân
Thạc sĩ
lmquan
48
Nguyễn Thị Thanh
Thạc sĩ
thanhnt
49
Lê Phương Thảo
Thạc sĩ
 lpthao
50
Bùi Thị Thu
Thạc sĩ
buithu
51
Đào Hải Yến
Thạc sĩ
 Bí thư LCĐ
dhyen
TỔ VĂN PHÒNG
52
Đặng Thị Thanh Bình
Cử nhân
 Trợ lý tổ chức, Trợ lý vật tư
dttbinh
53
Lê Văn Hỗ
Kỹ sư
lvho
 54 Nguyễn Thị Bích Hồng Thạc sĩ Trợ lý sau đại học, khoa học, hợp tác quốc tế nbhong
55
Giang Thị Huệ
Cử nhân
gthue
56
Thân Thị Huyền
Kỹ sư
 Tổ trưởng
thanthihuyen
57
Trịnh Thị Nhâm
Kỹ sư
 Trợ lý đào tạo ĐH
ttnham
 58 Dương Thị Hồng Vân Cử nhân dthvan

* đang học cao học ở nước ngoài

** đang làm nghiên cứu sinh/postdoc ở nước ngoài

*** email cần thêm phần đuôi @vnua.edu.vn


DANH SÁCH CÁN BỘ ĐÃ NGHỈ HƯU

 
STT
Họ tên
Bộ môn
Năm nghỉ hưu
1
Lai Kim Tiến
BM Vật Lý
1995
2
Vũ Tất Chính
BM Vật Lý
1995
3
Hạ Bá Toàn
BM Vật Lý
1995
4
Nguyễn Đức
BM Vật Lý
1996
5
Ngô Tất Vĩnh
BM Vật Lý
2002
6
Mạc Ánh Hùng
BM Vật Lý
2002
7
Bùi Thị Kim Dung
BM Vật Lý
2003
8
Đỗ Đăng Bẩy
BM Vật Lý
2009
9
Đoàn Văn Cán
BM Vật Lý
2010
10
Vũ Thị Thu
BM Vật Lý
2012
11
Vũ Tự Tân
BM CNPM
1996
12
Nguyễn Đình Hiền
BM CNPM
1996
13
Dương Xuân Thành
BM CNPM
2008
14
Đỗ Thị Mơ
BM CNPM
2010
15
Hoàng Xuân Toản
BM TOÁN
 
16
Vũ Tấn Lộc
BM TOÁN
 
17
Lê Văn Tiến
BM TOÁN
 
18
Hoàng Văn Bắc
BM TOÁN
 
19
Chu Gia Viễn
BM TOÁN
 
20
Nguyễn Hữu Báu
BM TOÁN
 
21
Ngô Thị Thục
BM TOÁN
 
22
Vũ Kim Thành
BM TOÁN
 
23
Phạm Thị Minh Trường
BM TOÁN
 
24
Đàm Văn Doãn
BM TOÁN
 
25
Nguyễn Thị Kim Bình
BM TOÁN
 
26
Lê Đức Vĩnh
BM TOÁN
 
27
Lê Khắc Kim
BM TOÁN
 
28
Bùi Nguyên Viễn
BM TOÁN
 2018